Kriittinen korkeakoulu

Kirjoittajakoulu

Ylös
Alas

Kirjoittajakoulun lukujärjestys syksy 2011

Arvostelupalvelu

Arvostelupalvelu kaunokirjallisille teksteille.

Lyhytkurssit

Proosan lempeät alkeet 19.-27.8.

Kirjoittajakoulu 2011-2013

Kirjoittajakoulun hakuaika on päättynyt. Oppilasvalinnat tehdään 17.8. mennessä ja tieto valinnoista ilmoitetaan kaikille yhteystietonsa antaneille sähköpostitse. Tietoa valinnoista saa myös puhelimitse ke 17.8. klo 12-15. numerosta 09-6840010. Opetus alkaa lauantaina 3.9.


Kirjoittajakoulu

Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamista, etupäässä fiktiivistä. Tavoitteena on oppilaan luovan kielellisen mielikuvituksen vapautuminen ja kehittyminen mahdollisimman hyvälle tasolle. Oppilaan kirjoitustyön laatua kehitetään sekä pyritään löytämään hänen persoonallinen tyylinsä ja vahvistamaan sitä.

Mahdolliset kaunokirjalliset ideat yritetään viedä mahdollisimman pitkälle jo kurssin aikana. Oppilaalla on myös mahdollisuus näyttää tekstejään opettajana toimivalle kustannustoimittajalle. Kustantamojen julkaisulistalle pääseminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pääasia on oppilaan kirjallisen ilmaisun kehittäminen.

Koulussa esitellään ja harjoitellaan luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden käytännön ilmaisutapoja kirjallisuuden eri lajityyppien puitteissa. Vaikka opetuksessa on myös teoreettisia ja yleissivistäviä aineksia, siinä painotetaan erityisesti oppilaan omaa kirjoittamista. Oppilas saa oppituntien ja tekstipajojen lisäksi luottamuksellisilla vastaanotoilla runsaasti kahdenkeskistä henkilökohtaista ohjausta opettajilta.

Opetuksessa painotetaan proosaa ja lyriikkaa. Myös draamaa käsitellään, mutta ei ammattimaisen laajasti. Opetusta on lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00-15.15 ja henkilökohtaisia vastaanottoja kello 15.30:n jälkeen. Maanantaisin on illalla sekä oppitunteja että vastaanottoja. Syksyllä opetus alkaa syyskuun alussa ja keväällä helmikuun lopussa. Koulu on kaksivuotinen.

Opettajina toimivat tällä hetkellä kirjailijat Jyrki Kiiskinen, Leevi Lehto, Sari Malkamäki, Jussi Moilanen, Markku Paasonen, Ranya Paasonen, Mikko Rimminen, Eino Santanen, Hannu Simpura, Miia Toivio, Ari Wahlsten ja Merja Virolainen sekä kustannustoimittajat Maarit Halmesarka, Antti Kasper, Lotta Sonninen ja Jussi Tiihonen.

Lukuvuonna 2011-2012 koulutuksen hinta on 550 euroa lukukaudelta (1100 euroa/ lukuvuosi). Lukuvuoden 2012-2013 hinta ilmoitetaan myöhemmin.

HakuohjeetOpettajat syksyllä 2011

kirjailija Merja Virolainen Kirjoittajakoulun johtajaopettaja
kirjailija Merja Virolainen
kirjailija Antti Kasper Otavan kaunokirjallisuuden
osaston päällikkö
Antti Kasper
<
kirjailija Ranya Paasonen kirjailija

Ranya Paasonen
kirjailija Hannu Simpura kirjailija
FL Hannu Simpura
kustannustoimittaja Lotta Sonninen kustannustoimittaja
Lotta Sonninen
kirjailija Ari Wahlsten kirjailija
Ari WahlstenKirjoittajakoulu tähtää vakavaan kirjalliseen tuottamiseen. Kuvassa Juhani Salokannel oppilaineen.
Kirjoittajakoulu tähtää vakavaan kirjalliseen tuottamiseen. Kuvassa Juhani Salokannel oppilaineen.