Kriittinen korkeakoulu


HYVÄ ELÄMÄ-työpaja

Lauantaina 19.3.
klo 16.30-19.45, Albertinkatu 27

HUOM! Ensimmäinen kokoontuminen la 19.3., jolloin ryhmä sopii mahdollisista jatkokerroista.


Tausta

Elämme välinearvojen yhteiskunnassa, jossa valtakulttuuri korostaa rationaalisuuden nimissä tehokkuuteen liittyviä arvoja ilman syvempää keskustelua siitä, mitä tehostamisen kautta lopulta pyritään maksimoimaan. Yksilötasolla henkilökohtaisten halujen ja preferenssien tyydytys nähdään jopa itsestään selvästi elämän keskeisenä sisältönä. Syvempi keskustelu elämän perustavammista arvoista puuttuu nopeatempoisesta ja pintaan keskittyvästä julkisesta keskustelusta.

Hyvän elämän työpaja herättää uudelleen henkiin antiikin kysymyksen hyvästä elämästä. Mistä elämän hyvyys kumpuaa? Mitkä seikat tekevät lopulta elämästä sellaisen, että sitä voi kutsua hyväksi? Onko olemassa arvoja tai piirteitä, jotka välttämättä kuuluvat osaksi hyvää elämää, vai onko jokainen hyvä elämä omannäköisensä?

Pyrkiessämme hahmottamaan hyvän elämän sisältöä tulemme vastanneeksi siihen, mistä ihmiselämässä pohjimmiltaan on kysymys. Lopulta omakin elämämme on aina jonkinlainen vastaus siihen, miten itse ymmärrämme hyvän elämän. Toisaalta kiireinen arki rullaa helposti tuttua uomaansa, ja tietoinen hyvän elämän määritteleminen ja tavoitteleminen jää huomiseen.


Tavoite

Hyvän elämän työpajassa osallistujat synnyttävät yhdessä uutta ymmärrystä hyvän elämän kysymykseen liittyen. Jokainen osallistuja tuo oman perspektiivinsä hyvän elämän kysymykseen ja keskinäisen dialogin kautta jokaisen näkemys hyvästä elämästä syvenee.


Toteutus

Tarkoituksena on lähestyä hyvän elämän kysymystä ennen kaikkea keskinäisen dialogin kautta. Lähtökohta on, että jokaisella on arvokasta ymmärrystä hyvän elämän luonteesta. Vetäjät toimivat keskustelussa fasilitaattorin roolissa: kaitsevat keskustelua, vetävät sitä yhteen ja tuovat uusia virikkeitä keskustelun polttoaineeksi.

Hyvän elämän kysymys on laaja kuin elämä itse. Keskustelun ankkuroimiseksi kysymystä lähestytään erilaisten teemojen kautta, joihin vetäjät johdattavat osallistujat erilaisten virikkeiden kautta. Virikkeinä toimivat tekstikatkelmat, videopätkät, musiikki ja lyhyet alustukset. Teemoja ovat mm. tavoitteet, tekeminen, toiset ihmiset, rohkeus, pyhyys, itseä suurempi, ruumiillisuus ja kuolema.


Kurssille mahtuu kymmenen osallistujaa. Hinta 90 euroa/4 kertaa. Aloituskerran hinta on 25 euroa.


Vetäjät Frank Martela & Karoliina Jarenko.


Tervetuloa!

Ilmoittautuminen Kriittisen korkeakoulun toimistolle: 09-684 0010, ma-to klo 12-15 tai sähköpostitse info@kriittinenkorkeakoulu.fi.

                

Tulosta
Sulje ikkuna