Etiikka – johdatus peruskysymyksiin

Joka toinen torstai 27.1. alkaen.

Millaista on oikein eletty elämä? Milloin teko on moraalisesti oikein? Onko jotain objektiivisia, yleisinhimillisiä arvoja, vai onko kaikki sittenkin suhteellista? Näihin ja moniin muihin filosofisiin peruskysymyksiin syvennytään kurssilla filosofi Markus Neuvosen johdolla.

Etiikka eli moraalifilosofia käsittelee filosofisia kysymyksiä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, arvoista ja normeista, hyveistä ja paheista. Tällä käytännöllisellä, viihdyttävällä ja arkiymmärrystä syventävällä filosofian kurssilla tutustutaan mm. ihmisen moraalipsykologiaan, moraalin perusteita tutkivaan metaetiikkaan, erilaisiin oikeaa ja väärää määrittäviin normatiivisen etiikan teorioihin sekä tosielämän eettisiä ongelmia selvittelevään soveltavaan etiikkaan.

Kurssi on suunnattu kenelle tahansa, jota askarruttavat eettiset ongelmat ja niiden filosofinen ulottuvuus, ja jota kiinnostaa säännöllisenä harrastuksena filosofinen ja syvällinen keskustelu. Kurssista hyötyy kuka tahansa, joka haluaa syventää filosofista ajatteluaan ja kykyään keskustella moraalifilosofisista kysymyksistä, tai joka toimii esim. työkseen eettisesti herkkien aihepiirien parissa. Kurssin aiheet ja teemat avaavat myös useita päivänpolttavia yhteiskunnallisia kysymyksiä varsin havainnollisella tavalla.

Kurssin opetustapa on keskusteleva, reflektoiva ja opiskelijoiden omista käytännön kokemuksista ammentava. Kurssi tarjoaa käytännöllisiä työkaluja erilaisten elämässä vastaan tulevien eettisten kysymysten tiedostamiseen, ymmärtämiseen ja ratkomiseen, sekä syventynyttä ymmärrystä ylipäätään ihmiselämästä ja sen merkityksellisyydestä.

Kurssin opettajana toimi VTM, filosofi ja tietokirjailija Markus Neuvonen. Neuvonen on aiemmin toiminut mm. soveltavan etiikan tutkijana ja opettajana Helsingin Yliopistossa, päätöksenteon konsulttina sekä filosofisena praktikkona / coachina. Neuvonen on myös yksi Kriittisen korkeakoulun Puhujakoulun sekä Filosofisen praktiikan opettajista.

 

Kurssin ohjelma

 

Joka toinen torstai 27.1.-7.4.2022 klo 17.00-20.15

 

Alustava ohjelma

27.1. Johdatus moraalifilosofiaan

10.2. Moraalipsykologia: oikeiden ihmisten etiikka?

24.2. Mihin moraali perustuu? Metaetiikan kysymyksiä

10.3. Normatiivinen ja soveltava etiikka I

24.3. Normatiivinen ja soveltava etiikka II

7.4. Etiikka ja hyvä elämä?

 

Paikka: Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27, Helsinki

Tarvittaessa järjestetään mahdollisuus etäosallistumiseen.

Hinta: 150 euroa

 

Ilmoittautuminen viimeistään 16.1.2022

Peruutusehdot: Peruutukset maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti, ilmoittautumisajan jälkeen perimme 50 % osallistumismaksusta.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo

Kursseja, joista saattaisit olla kiinnostunut