Hankkeet ja julkaisut

Tältä sivulta löydät tietoa Kriittisen korkeakoulun käynnissä olevista hankkeista ja julkaisuista.

NEGATE-tutkimushanke mukana kehittämässä uudenlaista livetiedekonseptia (kevät 2022)

NEGATE-tutkimushankkeen tutkijat kehittävät yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkimustuloksia yleistajuistavaa livetiedekonseptia yhdessä teatteriammattilaisen kanssa. Hanke käynnistyy toukokuussa 2022 aloitusseminaarilla. Ihmistieteissä tutkimuskohteena on usein arkoja ja vaiettuja aiheita. Livetiede-esitys nostaa elävän yleisön eteen tutkijat, tutkimustulokset ja tutkimushaastateltavat. Tavoitteena on kehittää erityisesti ihmistieteille sopiva live-tiedekonsepti, joka avaa tiedon syntyprosessia, pohtii tiedon rajoja ja nostaa esiin tutkimusprosessin harharetkineen ja oivalluksineen.

Kehittäjätiimiin kuuluvat kirjailija, teatteriohjaaja (TeM, Huk, TiO) Hanna Ryti, tutkimushankkeen johtaja, tutkija (FT) Jaana Parviainen ja hankkeen vetäjänä toimiva tutkija (YT) ja kulttuurituottaja (AMK) Anne Koski. Tiimin lisäksi kehittämiseen osallistuvat esiintyvät tutkijat.

Julkisessa keskustelussa tieteellinen tieto joutuu usein ahtaalle samalla tavalla kuin muu asiantuntijatietokin, jolle kansalaiset hakevat somesta vaihtoehtoja. Myös tiedeviestintä ja tutkijoiden sananvapaus kohtaavat erilaisia paineita esimerkiksi organisaatioviestinnän suunnalta, median ja somen lisäksi. Tavoitteena on haastaa vallitsevaa mediailmastoa, jossa ihmistieteelliseen tutkimukseen ja sen tuloksiin kohdistetaan entistä avoimemmin hyötyodotuksia, suhtaudutaan väheksyvästi tai jopa vihamielisesti. Live-esitysten teemana on kykymme käsitellä tietämättömyyttä, jota NEGATE:ssa on tutkittu. Tietoyhteiskunnassa paradoksaalisesti tietämättömyys tuntuu lisääntyvän samaa tahtia tiedon kanssa.

Tutkijoiden lisäksi lavalla voidaan nähdä tutkimushaastateltavia, videoita, dramatisoituja ja näyttelijöiden esittämiä kohtauksia, immersiivisyyttä tai muita ohjelmanumeroita. Tavoitteena on löytää tutkimustuloksille sopiva esityksellinen muoto, joka voi perustua erilaisiin teatterin tai esitystaiteen keinoihin ja luoda live-esityksiin yleisöä kiinnostavan dramaturgian.  Tähtäimessä on kaksi reilun tunnin mittaista esitystä Tampereella joulukuussa 2022 ja Helsingissä tammikuussa 2023. Livetilanteen avulla tavoitteena on uudenlainen yleisösuhde tiedosta ja tieteestä kiinnostuneiden kansalaisten kanssa. Tästä syystä esitykset jalkautuvat erilaisten yleisöjen pariin yliopiston ulkopuolelle. Esityspaikaksi etsitään vakiintuneita kulttuuritoimijoita, jonka näyttämölle pilottiesitykset tuodaan.

Hankkeen toteuttajana on Kriittinen korkeakoulu, jolle Tieteen tiedotus ry myönsi 2021 hankerahoituksen. Kriittinen korkeakoulu on valtakunnallinen kulttuurikeskus, jolla on toimintaa myös Tampereella.

Lisätietoja hankkeesta: hankkeen vetäjä, Anne Koski, TAU.

Katsaus-lehden digitaalinen arkisto

Katsaus-kulttuurijulkaisua julkaistiin vuosina 1957-2011. Digitoimme ja julkaisemme vapaasti luettaviksi kaikki Katsaus-lehdet. Hanke on vielä osittain kesken, mutta lehtiä pääsee jo lukemaan osoitteessa https://arkisto.kriittinenkorkeakoulu.fi/

Hanketta ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Katsausmedia

Katsaus-kulttuurilehden perintöä jatkaa monimediainen Katsaus-internetjulkaisu. Katsausta pääsee lukemaan osoitteessa https://katsaus.kriittinenkorkeakoulu.fi/

Julkaisun toiminnan aloittamista ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Päätoimittajana toimii Markus Neuvonen ja toimitussihteerinä Jaakko Vilja.

Suomalaisuus 2050

Suomalaisuus 2050 -hankkeen tarkoituksena on etsiä huomisen suomalaisuutta kansallisella tasolla ja auttaa ihmisiä löytämään identiteettinsä positiivisessa mielessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi meidän on ensisijaisesti tavoitettava yhteisöjä, joissa identiteettikeskusteluja tarvitaan sekä selvitettävä, miten tämä on tehtävissä. Kyseessä ovat ajatusrakenteet, jotka asuvat ihmisissä ja yhteisöissä.

Tekstin talo - Textens hus

Tekstin talo on yhteinen tila tekstin tekemisen harrastajille, ammattilaisille, yhdistyksille ja yrityksille. Tekstin talo on avoin, monimuotoinen tila, joka tukee kirjoittamisen kaarta lapsuudesta vanhuuteen ja harrastelijuudesta ammattilaisuuteen.

Yhdistys etsii tiloja ja rahoittajia.

Filosofia elämäntapana

Hankkeen tarkoitus on yhtäältä edistää ja tehdä tunnetuksi suomalaista, kansainvälisestikin arvostettua filosofista kulttuuria, mutta ennen kaikkea auttaa tavallisia ihmisiä löytämään filosofiasta välineet ymmärtää omaa elämäänsä ja etsiä sille syvempää merkitystä. Hankkeen pyrkimys on tuottaa kansallista resilienssiä yksilöllisen ja yhteisöllisen viisauden kasvun muodossa.

Valikko