Kriittisen korkeakoulun esittely

Kriittinen korkeakoulu on sitoutumaton ja itsenäinen koulutus- ja kulttuurikeskus, jota ylläpitää Kriittinen Korkeakoulu ry. Toimintanaan se järjestää kursseja, tapahtumia, yleisöluentoja, toimii ajatuspajana sekä julkaisee muun muassa kulttuurijulkaisu Katsausta.

Kriittinen korkeakoulu on Opintotoiminnan keskusliiton jäsen ja Opintokeskus Sivis toimii useimpien koulutustemme virallisena oppilaitoksena. Mahdollisesta Sivis-yhteistyöstä löytyy maininta kurssin sivulla.

Kriittinen korkeakoulu perustettiin vuonna 1968 filosofi Reijo Wileniuksen aloitteesta täydentämään aikakauden puutteelliseksi koettua keskusteluilmapiiriä. Sittemmin Kriittinen korkeakoulu on muovautunut vuosikymmenten saatossa erilaisten maailmankuvien kohtaamispaikaksi ja tulevaisuuden vastaanottamisen foorumiksi.

1980-luvulla aloitettu luovan kirjoittamisen koulutus Kirjoittajakoulu on maamme merkittävimpiä. 2000-luvulla kurssitoiminta on laajentunut myös kuvataiteen sekä musiikin alueelle. Erilaisten luovien toimintamuotojen kehittäminen, törmäyttäminen ja uusien avauksien tekeminen on aina ollut Kriittiselle korkeakoululle luonteenomaista.

Kriittisen korkeakoulun toiminnanjohtajana toimi aikavälillä 2004-2022 filosofi Eero Ojanen. Vuonna 2022 uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu FM Jaakko Vilja. Kriittinen korkeakoulu ry:n johtokunnan puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2019 puhetaidon opettaja, FM Severi Hämäri.

Katsauksen vastaavana toimittajana on vuodesta 2020 toiminut filosofi, VTM Markus Neuvonen ja toimitussihteerinä VTM, FM Jaakko Vilja.

Voit tutustua nykyiseen toimintaamme tarkemmin lukemalla vuoden 2021 toimintakertomuksen klikkaamalla TÄSTÄ.

Kriittisen korkeakoulun arvot

Mitä arvopäämääriä tavoittelemme:

  • Inhimillistä kasvua ja yksilöiden sekä yhteisöjen sivistystä
  • Maailman ymmärtämistä edistävän tiedon synnyttämistä ja kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin
  • Ajattelun vapautta, humanististen arvojen edistämistä ja rakentavan dialogin mahdollisuutta yhteiskunnassa sekä yhteiskunnan avoimuuden tukemista
  • Erilaisten maailmankuvien keskustelevan kohtaamisen tukemista

Minkälaiset arvot ohjaavat toimintaamme:

  • Opetuksen avoimuus ja vapaus
  • Sivistys, ennakkoluulottomuus, uuden tutkiminen ja vanhan kunnioittaminen
  • Dialogisuus ja keskustelevuus
  • Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yksilön kunnioittaminen ihmisenä
Valikko