Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien Sivistyksen tilat -teemaryhmä

10.–11. helmikuuta

Miksi sivistystä huudetaan apuun kun on ratkottava ilmastonmuutoksen tai polarisaation kaltaisia globaaleja ongelmia?

Kestävä tulevaisuus vaatii meitä muuttamaan toimintaamme, eikä siihen riitä yksin koulutus vaan tarvitaan syvempää ymmärrystä ihmisyydestä ja maailmasta, sivistystä.

10. helmikuuta kello 12.30–15.45. Kriittinen Korkeakoulu on mukana Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä Sivistyksen tilat -teemaryhmässä.

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät pidetään 10.–11. helmikuuta Tampereen yliopistolla. Pandemian takia tapahtuma on kokonaan verkossa.

Osana Aikuiskasvatuksen päiviä pidetään myös Bildung-esiseminaari keskiviikkona 9. helmikuuta kello 13–17.

Lisää tietoa ja ilmoittautuminen: https://kansanvalistusseura.fi/ajankohtaista/sivistyksesta-pitaa-puhua-sivistyksen-sanoilla/

Sivistyksen tilat -teemaryhmän järjestävät Kvs-säätiön kustantama Aikuiskasvatus-tiedelehti ja valmisteilla oleva Sivistystila-tiedekeskus.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.