AISTIT // SENSES

Taidenäyttely Espresso Edgessä 2.6-30.6.2022

Näyttelyn julisteessa käytetyn kuvan on tehnyt Elisa Marjava.

 

Näyttelyssä on esillä kattaus keväällä 2022 syntyneitä maalauksia ja piirustuksia Kriittisen korkeakoulun monipuolisilta ja lahjakkailta kuvantekijöiltä. Teemallisesti näyttely rakentuu aistikokemuksen äärelle; mm. näköaistin, liikkeen, tuntoaistin ja kehollisen tunnun. Lisäksi keskiössä on ympäristön monipuolinen havainnointi ja aistiminen, sekä luonnostelu läsnäolon ja tarkkaavaisuuden suuntaamisen metodina.

Millä tavoin näköhavainto muuntuu ja elää, kun virittäytyy tuntemaan muita aisteja? Kiinnostuksen kohteena työskentelyssä onkin ollut aistimus, tunne ja havainto; värin, valon ja materiaalien maailmassa työskennellen. Lisäksi olemme tutkineet, miten aistikokemuksiin – kuten kosketusaistiin – virittäytyminen voi vaikuttaa omaan luovaan prosessiin sekä jäljenjättämiseen. Millaisen jäljen jätämme, millaista energiaa jätetty jälki kantaa? Millainen on kuvan
emotionaalinen lataus?

Itsenäisen tekemisen taideryhmän taiteilijoita yhdistää intohimo kuvantekemiseen ja halu kehittää ilmaisuaan sekä vaihtaa kokemuksia ryhmäläisten kanssa. Ryhmä kokoaakin yhteen tekijöitä, joita yhdistää uteliaisuus, luova lahjakkuus, herkkyys ja voima – iloa ja vapautta unohtamatta.

Kurssin opetuksen ja näyttelyn kuratoinnin näkökulmasta tulee myös esiin, mikä valtava rikkaus on kaikki se ilmaisun monimuotoisuus ja erilaisuus keskenään – sekä mitä kaikkia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia työt kantavat koskettavasti mukanaan.

Elina Aho-Brennan

Kriittisen korkeakoulun itsenäisen työskentelyn taideryhmän taiteilijat:

Anniina Dunder-Berg
Otto Hyvärinen
Jaana Kivi
Taina Korhonen
Elisa Marjava
Reetta Martikainen
Seppo Saari
Kaisa Torkki
Lotta Wigelius-Wulff
Jatta Ylppö

Näyttelyn on kuratoinut kuvataiteilija, kurssin opettaja Elina Aho-Brennan

Missä: Espresso Edge, Liisankatu 29, 00170 Helsinki
Avoinna: ma-to 8.30-17, pe 8.30-16, la 11-16

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo