Dialoginen vuorovaikutus ihmissuhteissa ja yhteisöissä

31.10.-21.11.2024

Haluatko parantaa työyhteisösi tai muun yhteisösi vuorovaikutusta ja yhteistyötä? Tuntuuko, että yhteisösi kaipaa uudenlaisia keinoja muutos- ja kehitystyöhön tai vahvaa tukea päätöksenteolle? Tai haluatko kehittää omia vuorovaikutustaitojasi niin, että pystyt rakentamaan syvempiä ja merkityksellisempiä suhteita niin yhteisössäsi kuin henkilökohtaisessa elämässäkin?

Dialogisen vuorovaikutuksen teoriaa ja käytäntöä yhdistävä kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää yhteisön toimintaa sujuvammaksi ja tuloksellisemmaksi. Kurssi auttaa vahvistamaan yhteisön vuorovaikutusta avoimemmaksi ja toiset huomioivaksi ja tarjoaa työkaluja, joiden avulla uusia ideoita voidaan luoda yhteisvoimin. Kurssi sopii myös kaikille, jotka haluavat kehittää dialogisia taitojaan henkilökohtaisessa elämässään.

Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteitä ovat suora, rehellinen puhe omista kokemuksista käsin, aito toisten kuunteleminen, toisten näkemysten kunnioittaminen ja tarvittaessa oman näkemyksen kyseenalaistaminen. Tällaisessa vuorovaikutuksessa on mahdollista oppia uutta asioista, toisista ja itsestä sekä löytää tuoreita ideoita esimerkiksi muutos- ja kehitystyössä tai päätöstenteon pohjaksi. Dialoginen vuorovaikutus auttaa myös selvittämään yhteisön väärinymmärryksiä ja ristiriitoja. Dialogisen vuorovaikutuksen lähestymistapoja voi hyödyntää myös kirjoitetun kielen vuorovaikutuksessa.

Vuorovaikutustilanteisiin liittyy myös erilaisia haasteita. Esimerkiksi äänekkäimmät keskustelijat saattavat pyrkiä hallitsemaan keskustelua, jolloin hiljaisemmat eivät saa ääntään kuuluviin. Tai ehkä keskustelijat tai osa heistä ei ole helposti valmis väärinymmärrysten ja ristiriitojen selvittämiseen. Kurssilla käsitellään myös näitä haasteita ja löydetään niihin ratkaisuja.

Kurssin teoriaosuuteen sisältyy tutustuminen useisiin keskeisiin dialogisuuden kehittäjien näkemyksiin. Esimerkiksi Martin Buberin dialoginen filosofia painottaa aitouden, läsnäolon ja vastavuoroisuuden merkitystä ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa. Hänen lisäkseen kurssilla nojataan mm. John Deweyn, David Bohmin, William Isaacsin ja Peter Sengen ajatteluun.

Kurssi koostuu luennoista, keskusteluista, dialogien harjoitteluista ja tehtävistä. Osallistujat saavat kaikki kurssin materiaalit käyttöönsä.

Kurssin tavoitteena on

  • tutustua dialogisuuden keskeisten kehittäjien näkemyksiin
  • oppia dialogisen vuorovaikutuksen keskeiset tunnuspiirteet
  • tutustua dialogisen vuorovaikutuksen ja varsinaisen dialogin väliseen suhteeseen.
  • tutustua dialogiseen Erätauko-keskustelumalliin
  • oivaltaa dialogisen vuorovaikutuksen monenlaiset hyödyt
  • ymmärtää dialogisen vuorovaikutuksen haasteita ja löytää keinoja niiden ratkaisemiseen.

Kurssin kouluttajana toimii dialogisti, Erätauko-ohjaaja, Kansallisten dialogien vakituinen keskustelujärjestäjä ja väitöskirjatutkija Liisa Vilkki. Hänestä löydät lisätietoa täältä: https://kohtaavadialogi.com/

Ohjelma

Tapaamiset torstaisin klo 17.30-20.00.

31.10., 7.11., 14.11., 21.11.2024

Ilmoittautumistiedot

Aika: 31.10.-21.11.2024

Paikka: Virtaa-Galleria, Kirkkokatu 1, 00170 Helsinki

Hinta: 130,00 €

Ilmoittautuminen kurssille Opintokeskus Siviksen sivujen kautta: https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/69524

Ilmoittautumiset viimeistään 14.10.2024.

Tervetuloa mukaan!

Peruutusehdot: Peruutukset maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti, ilmoittautumisajan jälkeen perimme 50 % osallistumismaksusta. Peruutus tulee tehdä ennen kurssin alkamista.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo