Esitelmä ymmärryksen ruumiillisesta, tiedostamattomasta kehityksestä

Tallenne vapaasti katsottavissa!

Katso tallenne: https://youtu.be/Ve4psAntKgY

Tiedostamattoman historia on yhtä vanha kuin ihmisen historia, mutta siihen on viitattu eri aikoina eri tavoin. Se on merkinnyt eri asioita ja ilmennyt ihmisille eri tavoin eri aikakausina. Antiikissa filosofiassa tiedostamaton, alitajunta, hahmotettiin tietyn sisäisen rakenteen mukaan, johon oli suotuisissa olosuhteissa mahdollista vaikuttaa filosofisella harjoituksilla. Myöhemmin harjoitukset unohtuivat tai siirtyivät palvelemaan uskonnollista elämää.

Sigmund Freudin esittäessä näkemyksensä alitajunnasta kuuluisan  jäävuori-metaforan avulla, oli käsitys ihmisen sisäisyydestä jo muuttunut ja Freudin näkemykset herättivät vastustusta. Freud kyllä ehdotti harjoituksia tiedostamattoman saavuttamiseksi, nimittäin psykoanalyysiä.

Moderni länsimainen tutkimus taas on keskittynyt erityisesti  tiedostamattomiin prosesseihin, jotka liittyvät oppimiseen. Nykyisen psykologisen käsityksen mukaan tietoinen mieli ei voisi toimia ilman alitajuista mieltä. Ihmisen aivot ja mieli ovat rakentunut siten, että niiden toiminta vaatii tiedostamattoman mielen toiminnan toimiakseen itse. Alitajunta on siis osa ihmisen mielen mielekästä toimintaa.

Tiedostamattoman mielen alitajunnan sijaintia ei kuitenkaan ole paikannettu. Kysymyksessä ei näytä olevan aivoissa sijaitseva osa, vaikka sana mieli viittaakin yleispuheessa aivoihin ja päähän. Se on saatu selville, että tiedostamaton on valtava muistikapasiteetti, josta osa on tietoisessa mielessä ja osa tiedostamattomassa. Muistinkaan sijaintia ei ole pystytty paikantamaan, se näyttää jakautuvan ympäri kehoa, hermosoluihin ja välittäjäaineisiin. Näiden tehtävänä on siirtävät viestejä aivojen, selkäytimen, lihasten ja muiden ruumiinosien välillä. Muistaminen, muistot ovat lisäksi yhteydessä tunteisiin ja tunteet ilmenevät ruumiissa, kehollisesti. Voidaan siis jopa päätellä, että tiedostamaton mieli on pikemminkin ruumiillinen kokemus kuin mielellinen tapahtuma.

Ymmärrys on niin ikään ruumiillinen kokemus. Ymmärrys on syvää tietoa, joka kumpuaa tiedostamattomasta, sanattomasta, esikiellellisestä, sekä myös siitä virrasta, voimasta tai pyörteestä jota voidaan kutsua luovuudeksi. Ymmärrystä voisi kuvata tapahtumana, jossa tiedostamattoman havainnon ulottumattomissa muodostuu sanaton tietämys, joka tuntuu ruumiillisena kokemuksena. Tästä kehollisesta tunnusta voi muodostua esimerkiksi selkeä oivallus.

Luennoitsija Elli Akrén-Ebbe työstää kirjaa tiedostamattomasta ja sen vaikutuksesta ymmärryksen, ajatusten, toiminnan sekä päätösten taustalla. Kirjan julkaisee Basam Books.

Tilaisuus pidettiin La 18.6. klo 16-17 .

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo