Filosofiklubilla Lea Pulkkinen: Tutkimuksen ja politiikan suhteesta

ke 4.5.2022 klo 18.00, Zoomissa

Kriittisen yhteydessä toimivan puolijulkisen Filosofiklubin seuraavassa etätilaisuudessa:

Tutkimuksella on kiistämätön arvo teknologisten innovaatioiden tuottamisessa ja siten yhteiskunnan taloudellisessa kehittämisessä. Mutta mikä on tutkimuksen arvo sosiaalisten innovaatioiden tuottamisessa ja ihmisten hyvinvoinnin parantamisessa?

Alustuksen pohjana on kaksi Lea Pulkkisen uutuuskirjaa: helmikuussa ilmestynyt Lapsen hyvinvointi alkaa kodista (PS-kustannus, 2022) ja nyt klubilla julkistettava kirja Tutkijan omakuva (Teos, 2022). Teokset täydentävät toisiaan, toisen kirjan kuvatessa tutkijanuraa ja tutkimustyön tavoitteita ja toisen työn sisältöä lasten ja vanhempien hyvinvoinnin osalta.

Professori Lea Pulkkinen on tehnyt pitkää elämäntyötä psykologisen tutkimuksen parissa. Hän on mm. toteuttanut maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen pitkittäistutkimuksen, jossa on seurattu vuodesta 1968 alkaen satunnaisotoksella kansakoulun toisella luokalla tuolloin olleiden elämänkulkua 50-vuotiaiksi saakka. Tutkimustyö on johtanut moniin  yhteiskunnallisiin aloitteisiin ja samalla kysymyksiin tutkimuksen ja politiikan suhteista. Millainen tämä polku on ollut ja mihin se on johtanut. 

Lea Pulkkinen on toiminut Jyväskylän yliopistossa psykologian professorina,
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina, akatemiaprofessorina ja Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät -huippututkimusyksikön johtajana.

Lisätietoja Lea Pulkkisesta: http://users.jyu.fi/~leapulkk/publications.html

Puheet alkavat 18.15.  Etäyhteydet aukeavat n. 18.05.

Zoom-linkki:

https://zoom.us/j/97767208848

Filosofiklubin omat verkkosivut:

filosofiklubi.blogspot.com

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.