Ilmastokriisi ja inhimillinen kasvu

Tallenne julkaistu!

Kasvun rajat -raportti 50 vuotta

Tallenne löytyy täältä: https://youtu.be/VA8CrpBqkJs

Vaatiiko maapallon kuumeneminen meiltä aivan uudenlaista kasvamista yksilöinä ja yhteisöinä? Mitä voimme tehdä kasvun eteen yksilöllisellä, yhteisöllä, yhteiskunnallisella ja globaalilla tasolla? Kykenemmekö ihmiskuntana kohtaamaan tämän haasteen?

Ihmisestä johtuva maapallon kuumeneminen on ennen kokematon koko ihmiskuntaa koskeva kriisi. Monimutkaisena ja vaikeasti hahmotettavana se asettaa yksilöille ja yhteisöille uudenlaisia tiedollisia haasteita. Se on luottamuksen kriisi. Tavallinen kansalainen tai päättäjä ei pysty näin monimutkaista ilmiötä itsenäisesti pähkäilemään, vaan hänen on nojauduttava asiantuntijatietoon.

Ilmastokriisi kytkeytyy aikamme yhteiskunnalliseen polarisaatioon, uuden median logiikkaan ja ihmiskuvaan, ja sen vaatimat toimet taloudellisiin intresseihin. Talouskasvulla on toistuvasti osoitettu olevan kriittiset rajansa – sillä talousjärjestelmämme on ollut kytköksissä erottamattomasti luonnonvarojen, varsinkin fossiilisten hiilivetyjen, ylikäyttöön. Muutokset vaativat myös monipuolista inhimillistä kasvua, jota on tarpeen tarkastella eri tieteenalojen keinoin.

Kriisissä ovat jälleen kerran vastakkain vauraat länsimaat sekä viime vuosikymmenten taloudellisesta nousustaan huolimatta haavoittuva globaali etelä. Samalla kansainvälinen poliittinen jännite kasvaa alkavana vuosikymmenenä Venäjän sodasta ja siitä seuraavasta energia- ja uhkaavasta ruokakriisistä johtuen.

* * *

Kriittinen korkeakoulu järjestää seminaaritilaisuuden ekokriisin ja inhimillisen kasvun teemoista. Tilaisuus juhlistaa osaltaan 50 vuotta täyttävää Rooman Klubin Kasvun rajat -raporttia, joka aloitti luontotuhon vaatiman kasvatustyön. Raportti herätti sekä yksilöt että yhteiskunnat pohtimaan suhdettaan ympäristöön ja luonnonvaroihin uudella tavalla. Kriittinen korkeakoulu oli yksi niistä foorumeista, joissa haasteeseen tartuttiin.

Tilaisuudessa alustavat ja paneelikeskusteluun osallistuvat pitkän linjan vihreä vaikuttaja ja europarlamentaarikko Heidi Hautala, filosofi Eero Ojanen, sekä ympäristöahdistukseen erikoistunut tutkija Panu Pihkala. Tilaisuuden juontaa Kriittisen korkeakoulun puheenjohtaja Severi Hämäri.

Heidi Hautala
Heidi Hautala, kuvaaja: Salla Merikukka
Panu Pihkala
Panu Pihkala, kuvaaja: Uzi Varon
Eero Ojanen
Eero Ojanen


Tiedot

 

Paikka: Eurooppasali, Helsinki, Malminkatu 16

Aika: Perjantaina 2.12.2022

Ovet avataan klo 13.30. Tilaisuus alkaa klo 14.00-16.00

Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin.

Tervetuloa!

Tallenne löytyy täältä: https://youtu.be/VA8CrpBqkJs

Panu Pihkalan ja Thomas Dohertyn ilmastoaiheista podcastia Climate Change and Happiness voit kuunnella täältä: https://climatechangeandhappiness.com/

Kasvun rajat kansi

Kasvun rajat -raportti on julkaistu digitaalisena englanniksi .pdf -muodossa. Voit lukea tai ladata sen täältä: https://donellameadows.org/the-limits-to-growth-now-available-to-read-online/

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo