Kasvatus ekokriisin aikakaudella

To 27.4. klo 18-20

 

Kasvatuksessa toteutetaan aina jonkin ihmiskäsityksen mukaisia ihanteita ja päämääriä, jotka sisältävät ontologisia olettamuksia siitä, mitä tarkoitetaan inhimillisellä subjektilla, ja miten tämä subjekti kehkeytyy (alkuperä) suhteessa sosiaaliseen todellisuuteen, toisiin subjekteihin ja ei-inhimilliseen luontoon. Siten kasvatuksen päämäärien asettaminen edellyttää käsitystä siitä, mitä ja millainen ihminen on, mitä pidämme ihmisen kasvussa arvokkaana, ja millä perusteilla ja mistä lähteistä tämä arvokas määrittyy.

Viime kädessä on kysymys siitä, millainen on arvokas ihmiselämä. Sosialisaatiotehtävänä kasvatus kietoutuu aina oman aikansa ja erilaisten yhteiskuntien erityispiirteisiin, vallitseviin ideologisiin käsityksiin, aatteisiin ja valtasuhteisiin. Jokainen sukupolvi joutuu ratkaisemaan suhteensa ihmisyyden probleemaan ja siten tulkitsemaan suhdettaan kasvatuksen ihanteisiin ja päämääriin. Meidän sukupolvellemme arvokkaan ihmiselämän probleema on asetettu viheliäisten ongelmien, erityisesti ekokriisin, aikakaudella.

Kaikkialla maailmassa kasvatus- ja koulutusyhteisöjä on sidottu talouden ja tuotantotoiminnan välineiksi, ylläpitämään ja uusintamaan talouskasvun ja teknologisen maailmankuvan ideologiaa ja sen ekonomistisen ihmiskuvan olettamuksia, vaikka juuri ne ovat johtaneet elämänmuotomme ekologiseen kriisiin. Siksi vallitseva koulutusjärjestelmä on ajateltava uusiksi. Kasvatusfilosofinen puheenvuoroni on kestämättömän sosialisaation kritiikkiä, jonka erityisenä haasteena on ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon suhteen uudelleenmäärittely, myös ihmisyyttä puolustaen erilaisia anti-humanistisia suuntauksia vastaan.

Satakunnan Kriittisen korkeakoulun tilaisuudessa luennoi emeritusprofessori Veli-Matti Värri.

Aika: torstaina 27.4. klo 18-20

Paikka: Porin yliopistokeskuksen auditorio 126 ja online

Linkki tapahtumaan: https://tuni.zoom.us/j/65218297551

Tilaisuuteen voi osallistua vapaasti kuka vain. Tervetuloa!

Tutustu Veli-Matti Värrin kirjaan Kasvatus ekokriisin aikakaudella:

https://vastapaino.fi/sivu/tuote/kasvatus-ekokriisin-aikakaudella/2319367

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo