Kehollinen dialogi tienä merkitykselliseen elämään

Maanantai-iltaisin 8.2. alkaen, kello 17-20

Suomessa käydään jälleen keskustelua sivistyksestä: sen sisällöstä, käytännöistä ja merkityksestä nykyihmiselle. Ratkaisuksi moniin aikamme ongelmiin tarjotaan elämän merkityksellisyyden kokemusta ja siitä käsin motivoitumista.

Kehollisuus on länsimaisessa sivistysperinteessä usein sivuutettu tai ymmärretty ihmisen ulkopuolelta tulevien vaikutteiden kultivointina. Länsimaisen modernismin erotteleva maailmansuhde on perustunut mielen ja kehon dualismiin ja arvottanut mielen korkeammalle, vaikka kokemustodellisuudessa ei ole tälle perusteita.

Uudenlaiset vuorovaikutus- ja kommunikaatiokäytännöt ovat nousseet huomion kohteeksi muun muassa työelämän murrokseen vastaamisessa ja yhteiskunnan polarisaation purkamisessa. Rationaalisen ajattelun ja faktoihin nojautuvan keskustelun rinnalle on noussut tarve vahvistaa dialogista, ihmisten kohtaamiseen ja kuunteluun perustuvaa vuorovaikutusta sekä kehollisen tietämisen muotoja.

Tällä kurssilla saamme tietoa ja elämyksen siitä, miten kehon sisäisyyteen ankkuroituminen vahvistaa ja syventää dialogin käytäntöä ja vapauttaa uusia voimavaroja. Kokoonnumme kehollisen dialogin avulla pohtimaan miten elää vuorovaikutuksellisesti ja kehollisesti kultivoitunutta, eettisesti kestävää ja merkityksellistä elämää yhteydessä itseen, toisiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Taustalla on ajatus, että merkityksellisyys on aina jo meissä, läsnäolomme hetkessä ja vahvistuu yhteydessä toisiin ihmisiin. Kehollisuuden huomioiminen purkaa esteitä läsnäolon ja yhteydessä olemisen tieltä.

Punaisena lankana toimii oman elämän tarkoituksen hahmottaminen, sen toteutumisen tiellä olevien esteiden purkaminen sekä tarkoitukseen johtavien toiminta-askeleiden kokeileminen. Reittejä oman kutsumuksen löytämiselle tarjoavat kouluttajien lyhyet alustukset, jotka käsittelevät modernin ihmisen arjen jännitteitä. Aiheita ovat muun muassa: miten uusi suhde tai suhtautuminen aikaan voi edistää merkityksellisempää elämää ja vastata ihmisen tarpeisiin kokonaisvaltaisemmin? Auttaako yhteys kehoon löytämään keinoja ulos vieraannuttavien rakenteiden synnyttämistä sovittautumisen kokemuksista? Miten sisällyttää kehon tarjoama tieto elämään ja työhön?

Dialoginen toteutustapa mahdollistaa sen, että osallistujat pääsevät vaikuttamaan keskustelujen kulkuun ja sisältöihin sen verran kuin he itse haluavat.

Kurssin opettajat:

KTT Maria Joutsenvirta on kehollisuuteen ulottuvien dialogien muotoilija ja fasilitoija sekä toinen Sivistys vaurautena-teoksen (2020, Basam Books) kirjoittajista.

FT Virpi Lehtinen on ruumiillisuuden filosofian asiantuntija ja sertifioitu fokusointiohjaaja

Ilmoittautuminen viimeistään 27.1.2021

Peruutusehdot: Peruutukset maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti, ilmoittautumisajan jälkeen perimme 50 % osallistumismaksusta.

Kurssin ohjelma

Kokoonnumme kuutena maanantaina, 8.2.-22.3.2021 klo 17-20. Talviloma pidetään 25.2.

Paikka: Zoom (kurssi järjestetään kokonaan etäopetuksena)

Hinta: 210 euroa

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.

Ilmoittaudu mukaan

  Sukupuoli (pakollinen)

  Sukupuolta kysytään lakisääteisen tilastoinnin vuoksi.

  Minulle saa lähettää sähköpostitse tietoja samanlaisista kursseista
  KylläEi

  Haluan maksaa kurssimaksun lisäksi tukimaksun
  40 euroa20 euroaEi kiitos

  Tukimaksujen avulla voimme pitää kurssiemme hinnat alhaisina, jotta mahdollisimman moni voi osallistua kursseillemme.

  Liity Kriittisen korkeakoulun tiedotuslistalle
  KylläEi

  Listalaisille lähetetään säännöllisesti tietoa toiminnastamme. Viestejä tulee yksi tai kaksi kuukaudessa.

  *Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.