Kirjoittajakoulu

Hae viimeistään 5.5.2024!

Tietosivu Kirjoittajakoulun opettajille

Kriittisen korkeakoulun kaksivuotisessa Kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamista, etupäässä fiktiivistä. Tavoitteena on oppilaan luovan kielellisen mielikuvituksen vapautuminen ja kehittyminen. Oppilaan kirjoitustyön laatua kehitetään sekä pyritään löytämään hänen persoonallinen tyylinsä ja vahvistamaan sitä.

Kirjoittajakoulun vastaavat opettajat ovat kirjailijat Jyrki Kiiskinen ja Eino Santanen.  Opettajakunnassa on niin ansioituneita kirjailijoita kuin kustannustoimittajiakin.

Kaunokirjalliset ideat viedään mahdollisimman pitkälle Kirjoittajakoulun aikana. Opiskelija voi myös keskustella teksteistään opettajina toimivien kustannustoimittajien kanssa. Kustantamojen julkaisulistalle pääseminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pääasia on oppilaan kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Vaikka opetuksessa on myös teoreettisia ja yleissivistäviä aineksia, siinä painotetaan oppilaan omaa kirjoittamista. Ryhmäopetuksen lisäksi koulussa tarjotaan runsaasti henkilökohtaista ohjausta eli tekstivastaanottoja.

Opetuksen painopiste on proosassa ja lyriikassa. Myös draamaa käsitellään, mutta ei ammattimaisen laajasti. Oppitunteja on lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00-15.15 ja henkilökohtaisia vastaanottoja kello 15.45:n jälkeen. Myös maanantai-iltaisin järjestetään vastaanottoja.

Koulun lukuvuosi koostuu kahdesta 11 opetusviikonlopun mittaisesta lukukaudesta. Syksyllä opetus alkaa syyskuun alussa ja keväällä maaliskuun alussa.

HUOM: Opetus on pääosin lähiopetusta, joka tapahtuu Helsingissä. Tämä kannattaa ottaa huomioon, mikäli asuu muilla paikkakunnilla.

Koulussa on kaudella 2024-25 neljä työmuotoa: luennot, kirjoitusharjoitukset, työpajat (editointipaja, tekstipaja ja tyylipaja) sekä henkilökohtaiset vastaanotot.

Luennoilla opetetaan kirjoittamisen tietoja ja taitoja. Niitä ovat muitten muassa teema, rakenne, retoriset keinot, kertoja, juoni, fiktiivisen henkilön luominen, dialogi, miljöö, kuvallisuus, kerroksisuus, materiaalin tuottaminen, kehittely ja viimeistely, taiteellinen näkemys sekä oma ääni. Tutustumme myös kirjallisuuden historiaan, tyylisuuntiin ja yksittäisiin teoksiin.

Kirjoitusharjoituksissa kokeillaan käytännön työskentelyn merkeissä niitä taitoja, joita luennoilla on käsitelty teoreettisemmin.

Editointipajassa opetellaan kustannustoimittajan opastuksella kirjailijan perustaitoja, eli oman tekstin muokkaamista ja uudelleenkirjoittamista.

Tekstipajassa lähiluetaan kirjailijaopettajan ohjauksessa osallistujien tekstejä, ideoidaan yhdessä ja pohditaan, miten tekstejä voisi työstää eteenpäin.

Tyylipajassa tyylin monitahoista kysymystä lähestytään käytännön harjoitusten kautta. Pajassa opetellaan kirjoittamaan toisten kirjailijoiden tyylillä ja risteyttämään tyylejä keskenään. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään erilaisia tekstilajeja.

Opettajat kaudella 2024-25: Mikko Aarne, Vilja-Tuulia Huotarinen, Mirjam Ilvas, Matti Kangaskoski, Jyrki Kiiskinen, Päivi Koivisto, Silja Koivisto, Heikki A. Kovalainen, Piia Leino, Niina Miettinen, Marjo Niemi, Markus Nummi, Risto Oikarinen, Markku Paasonen, Ranya Paasonen, Leena Parkkinen, Tuukka Pietarinen, Salla Pulli, Markku Pääskynen, Eino Santanen, Henriikka Tavi, Jouni Tikkanen, Jussi Tiihonen, Sinikka Vuola.

Kirjoittajakoulun opettajien esittelyt löytyvät tästä linkistä.

Voit kysyä Kirjoittajakoulusta lisää osoitteesta: kirjoittajakoulu@kriittinenkorkeakoulu.fi (Huom! Hakemuksia ei lähetetä tähän osoitteeseen. Katso tarkemmin Hakuohjeet)

Hakuohjeet 2024

ENNAKKOTEHTÄVÄT

Opiskelijat Kirjoittajakouluun valitaan ennakkotehtävien perusteella. Lähetä Kriittisen korkeakoulun toimistolle noin 5 liuskan mittainen, nimenomaan tunnekehitystäsi kuvaava omaelämäkerta sekä 10-20 liuskaa runoja, novelleja, kertomuksia, romaanikatkelmia, draamakatkelmia, esseitä¹ tai muuta kaunokirjallista. Liitä mukaan yhteystietosi. Koska Kirjoittajakoulun opetuskieli on suomi, tulee hakemusten, ennakkotehtävien ja tekstinäytteiden olla kirjoitettu suomeksi.

Lähetä myös vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä sait kuulla Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulusta?
  • Minkä ikäinen olet?
  • Mitä teet työksesi tai opiskelet?
  • Oletko opiskellut kirjoittamista jo aiemmin? Jos, missä?
  • Oletko julkaissut jo jotain? Jos, mitä?
  • Oletko menestynyt kirjoituskilpailuissa? Jos, missä?

Hakuaika päättyy 5.5.2024. Valinnat tehdään juhannukseen mennessä. Tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Tuloksia voi kysyä myös puhelimitse koulun toimistolta. Hakemuksia ei palauteta eikä tekstinäytteistä anneta palautetta. Muista siis säilyttää kopiot teksteistä itselläsi! Koulutus alkaa syyskuun alussa.

HUOM: Kirjoittajakoulun opetus on pääosin lähiopetusta, joka tapahtuu Helsingissä. Tämä kannattaa ottaa huomioon, mikäli asuu muilla paikkakunnilla.

Lukuvuonna 2024-2025 koulutuksen hinta on 700 euroa lukukaudelta (1400 euroa/ lukuvuosi). Lukukauden hinta tarkistetaan vuosittain ja mahdollisesta muutoksesta lukukausimaksuun ilmoitetaan uuden haun alkamisen yhteydessä.

Lähetä ennakkotehtävät s-postitse: kirjoittajakoulu.haku@gmail.com

Liitä viestiisi koko hakemuksesi yhtenä liitetiedostona pdf -muodossa. Samassa pdf-liitteessä lähetetään siis kaikki hakemuksen ennakkotehtävät ja vastaukset kysymyksiin. Kirjoittajakoulun haussa ei huomioida kuin pdf-muodossa lähetettyjä hakemuksia. Noudata edellä mainittuja ohjeita tekstien laajuuden suhteen.

Otsikoi s-postisi: HAKEMUS KIRJOITTAJAKOULU 2024-2026 Etunimi Sukunimi.

Huom! Kirjoita yhteystietosi sekä s-postiviestisi viestikenttään että hakemukseesi.

Otamme vastaan ainoastaan sähköisiä hakemuksia.

  1. Esseiden tulee olla kaunokirjallisia esseitä. Tieteellinen kirjoitelma ei käy, ei edes filosofinen tai kirjallisuustieteellinen essee. Ratkaisevaa on, onko essee luonteeltaan kaunokirjallinen vai onko se asiatekstiä. Kuten muissakin hakuteksteissä, myös esseissä saa hyvät pisteet omaperäisyydestä, persoonallisesta äänestä ja kiinnostavasta kielestä.

Mahdollisuus hakea vapaaoppilaspaikkaa

Kirjoittajakoulun haussa on mahdollista hakea vapaaoppilaspaikkaa, eli ilmaista opiskelupaikkaa. Sellainen voidaan myöntää poikkeuksellisen lahjakkaalle, varattomalle hakijalle. Vapaaoppilaspaikkoja on tarjolla enintään kaksi, mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita löytyy.

Vapaaoppilaaksi pyrkivä liittää hakemukseensa maininnan, että kyse on vapaaoppilaspaikasta. Tällöin hän hakee ainoastaan sitä. Vapaaoppilaspaikan hakija ei osallistu yleiseen hakuun. Vapaaoppilaaksi pyrkivän on liitettävä hakemukseen todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta. Hakemukseen voi liittää myös muita perusteluja.

Vapaaoppilaaksi valittavan on myös ilmoitettava, mikäli hänen maksukykynsä koulutuksen aikana paranee niin, että hän kykenisi maksamaan lukukausimaksut normaalisti.

Otavan kirjasäätiö tukee Kirjoittajakoulun toimintaa.

 

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.