Kirjoittajakoulu

Seuraava oppilashaku keväällä 2023. Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan helmikuussa 2023.

Kriittisen korkeakoulun kaksivuotisessa Kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamista, etupäässä fiktiivistä. Tavoitteena on oppilaan luovan kielellisen mielikuvituksen vapautuminen ja kehittyminen. Oppilaan kirjoitustyön laatua kehitetään sekä pyritään löytämään hänen persoonallinen tyylinsä ja vahvistamaan sitä.

Kirjoittajakoulun vastaavina opettajina ovat kirjailijat Jyrki Kiiskinen ja Eino Santanen.  Opettajakunnassa on niin ansioituneita kirjailijoita kuin kustannustoimittajiakin.

Kaunokirjalliset ideat viedään mahdollisimman pitkälle Kirjoittajakoulun aikana. Opiskelija voi myös keskustella teksteistään opettajina toimivien kustannustoimittajien kanssa. Kustantamojen julkaisulistalle pääseminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pääasia on oppilaan kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Vaikka opetuksessa on myös teoreettisia ja yleissivistäviä aineksia, siinä painotetaan oppilaan omaa kirjoittamista. Ryhmäopetuksen lisäksi koulussa tarjotaan runsaasti henkilökohtaista ohjausta eli tekstivastaanottoja.

Opetuksen painopiste on proosassa ja lyriikassa. Myös draamaa käsitellään, mutta ei ammattimaisen laajasti. Oppitunteja on lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00-15.15 ja henkilökohtaisia vastaanottoja kello 15.45:n jälkeen. Myös maanantai-iltaisin järjestetään vastaanottoja. Koulun lukuvuosi koostuu kahdesta kolmen kuukauden mittaisesta lukukaudesta. Syksyllä opetus alkaa syyskuun alussa ja keväällä maaliskuun alussa.

Koulussa on kaudella 2023-24 neljä työmuotoa: luennot, kirjoitusharjoitukset, työpajat (editointipaja, tekstipaja ja tyylipaja) sekä henkilökohtaiset vastaanotot.

Luennoilla opetetaan kirjoittamisen tietoja ja taitoja. Niitä ovat muitten muassa teema, rakenne, retoriset keinot, kertoja, juoni, fiktiivisen henkilön luominen, dialogi, miljöö, kuvallisuus, kerroksisuus, materiaalin tuottaminen, kehittely ja viimeistely, taiteellinen näkemys sekä oma ääni. Tutustumme myös kirjallisuuden historiaan, tyylisuuntiin ja yksittäisiin teoksiin.

Kirjoitusharjoituksissa kokeillaan käytännön työskentelyn merkeissä niitä taitoja, joita luennoilla on käsitelty teoreettisemmin.

Editointipajassa opetellaan kustannustoimittajan opastuksella kirjailijan perustaitoja, eli oman tekstin muokkaamista ja uudelleenkirjoittamista.

Tekstipajassa lähiluetaan kirjailijaopettajan ohjauksessa osallistujien tekstejä, ideoidaan yhdessä ja pohditaan, miten tekstejä voisi työstää eteenpäin.

Tyylipajassa tyylin monitahoista kysymystä lähestytään käytännön harjoitusten kautta. Pajassa opetellaan kirjoittamaan toisten kirjailijoiden tyylillä ja risteyttämään tyylejä keskenään. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään erilaisia tekstilajeja.

Opettajat kaudella 2022-23: Marjo Heiskanen, Silvia Hosseini, Vilja-Tuulia Huotarinen, Matti Kangaskoski, Jyrki Kiiskinen, Päivi Koivisto, Heikki A. Kovalainen, Piia Leino, Niina Miettinen, Lari Mäkelä, Marjo Niemi, Markus Nummi, Risto Oikarinen, Markku Paasonen, Ranya Paasonen, Leena Parkkinen, Tuukka Pietarinen, Salla Pulli, Markku Pääskynen, Eino Santanen, Henriikka Tavi, Jussi Tiihonen, Ari Wahlsten, Sinikka Vuola.

Kirjoittajakoulun opettajien esittelyt löytyvät tästä linkistä.

Voit kysyä Kirjoittajakoulusta lisää osoitteesta: kirjoittajakoulu@kriittinenkorkeakoulu.fi (Huom! Hakemuksia ei lähetetä tähän osoitteeseen. Katso tarkemiin Hakuohjeet)

 

Hakuohjeet 2022

ENNAKKOTEHTÄVÄT

 

Opiskelijat Kirjoittajakouluun valitaan ennakkotehtävien perusteella. Lähetä Kriittisen korkeakoulun toimistolle 4-10 liuskan mittainen, nimenomaan tunnekehitystäsi kuvaava omaelämäkerta sekä noin 10-20 liuskaa runoja, novelleja, kertomuksia, romaanikatkelmia, draamakatkelmia, esseitä¹ tai muuta kaunokirjallista. Liitä mukaan yhteystietosi. Koska Kirjoittajakoulun opetuskieli on suomi, tulee hakemusten, ennakkotehtävien ja tekstinäytteiden olla kirjoitettu suomeksi.

Lähetä myös vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä sait kuulla Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulusta?
  • Minkä ikäinen olet?
  • Mitä teet työksesi tai opiskelet?
  • Oletko opiskellut kirjoittamista jo aiemmin? Jos, missä?
  • Oletko julkaissut jo jotain? Jos, mitä?
  • Oletko menestynyt kirjoituskilpailuissa? Jos, missä?

Haku on päättynyt. Valinnat tehdään juhannukseen mennessä. Tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Tuloksia voi kysyä myös puhelimitse koulun toimistolta. Hakemuksia ei palauteta eikä tekstinäytteistä anneta palautetta. Muista siis säilyttää kopiot teksteistä itselläsi! Koulutus alkaa syyskuun alussa.

Lukuvuonna 2022-2023 koulutuksen hinta on 670 euroa lukukaudelta (1340 euroa/ lukuvuosi).

Lähetä ennakkotehtävät s-postitse: haku on päättynyt.

Liitä viestiisi koko hakemuksesi yhtenä liitetiedostona pdf -muodossa. Samassa pdf-liitteessä lähetetään siis kaikki hakemuksen ennakkotehtävät ja vastaukset kysymyksiin. Kirjoittajakoulun haussa ei huomioida kuin pdf-muodossa lähetettyjä hakemuksia. Noudata edellä mainittuja ohjeita tekstien laajuuden suhteen.

Otsikoi s-postisi: HAKEMUS KIRJOITTAJAKOULU 2022-2024 Etunimi Sukunimi.

Huom! Kirjoita yhteystietosi sekä s-postiviestisi viestikenttään että hakemukseesi.

Otamme koronatilanteen vuoksi vastaan ainoastaan sähköisiä hakemuksia.

  1. Esseiden tulee olla kaunokirjallisia esseitä. Tieteellinen kirjoitelma ei käy, ei edes filosofinen tai kirjallisuustieteellinen essee. Ratkaisevaa on, onko essee luonteeltaan kaunokirjallinen vai onko se asiatekstiä. Kuten muissakin hakuteksteissä, myös esseissä saa hyvät pisteet omaperäisyydestä, persoonallisesta äänestä ja kiinnostavasta kielestä.

Mahdollisuus hakea vapaaoppilaspaikkaa

Kirjoittajakoulun haussa on mahdollista hakea vapaaoppilaspaikkaa, eli ilmaista opiskelupaikkaa. Sellainen voidaan myöntää poikkeuksellisen lahjakkaalle, varattomalle hakijalle. Vapaaoppilaspaikkoja on tarjolla enintään kaksi, mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita löytyy.

Vapaaoppilaaksi pyrkivä liittää hakemukseensa maininnan, että kyse on vapaaoppilaspaikasta. Tällöin hän hakee ainoastaan sitä. Vapaaoppilaspaikan hakija ei osallistu yleiseen hakuun. Vapaaoppilaaksi pyrkivän on liitettävä hakemukseen todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta. Hakemukseen voi liittää myös muita perusteluja.

Vapaaoppilaaksi valittavan on myös ilmoitettava, mikäli hänen maksukykynsä koulutuksen aikana paranee niin, että hän kykenisi maksamaan lukukausimaksut normaalisti.

Otavan kirjasäätiö tukee Kirjoittajakoulun toimintaa.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.

Kursseja, joista saattaisit olla kiinnostunut

Valikko