Kirjoittajakoulu

Oppilashaku 2022-2024 keväällä 2022. Tarkat hakupäivämäärät ilmoitetaan helmikuussa 2022.

Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamista, etupäässä fiktiivistä. Tavoitteena on oppilaan luovan kielellisen mielikuvituksen vapautuminen ja kehittyminen. Oppilaan kirjoitustyön laatua kehitetään sekä pyritään löytämään hänen persoonallinen tyylinsä ja vahvistamaan sitä.

Kaunokirjalliset ideat viedään mahdollisimman pitkälle jo kurssin aikana. Oppilas voi näyttää tekstejään opettajana toimivalle kustannustoimittajalle. Kustantamojen julkaisulistalle pääseminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pääasia on oppilaan kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Vaikka opetuksessa on myös teoreettisia ja yleissivistäviä aineksia, siinä painotetaan oppilaan omaa kirjoittamista. Oppilas saa oppituntien lisäksi luottamuksellisilla vastaanotoilla runsaasti kahdenkeskistä henkilökohtaista ohjausta opettajilta.

Opetuksessa painotetaan proosaa ja lyriikkaa. Myös draamaa käsitellään, mutta ei ammattimaisen laajasti. Opetusta on lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00-15.15 ja henkilökohtaisia vastaanottoja kello 15.30:n jälkeen. Maanantaisin on illalla vastaanottoja. Syksyllä opetus alkaa syyskuun alussa ja keväällä maaliskuun alussa. Koulu on kaksivuotinen.

Koulussa on keväällä 2022 neljä työmuotoa: luennot, kirjoitusharjoitukset, työpajat (editointipaja, tekstipaja ja tyylipaja) sekä henkilökohtaiset vastaanotot.

Luennoilla opetetaan kirjoittamisen tietoja ja taitoja. Niitä ovat muitten muassa teema, rakenne, retoriset keinot, kertoja, juoni, fiktiivisen henkilön luominen, dialogi, miljöö, kuvallisuus, kerroksisuus, materiaalin tuottaminen, kehittely ja viimeistely, taiteellinen näkemys sekä oma ääni. Tutustumme myös kirjallisuuden historiaan, tyylisuuntiin ja yksittäisiin teoksiin.

Kirjoitusharjoituksissa kokeillaan käytännön työskentelyn merkeissä niitä taitoja, joita luennoilla on käsitelty teoreettisemmin. Syyslukukausilla järjestetään lisäksi normaaleista harjoituksista poikkeava kielirekisteri- tai kielikuvapäivä. Niissä materiaalia etsitään kaupungilta.

Editointipajassa opetellaan kustannustoimittajan opastuksella kirjailijan perustaitoja, eli oman tekstin muokkaamista ja uudelleenkirjoittamista.

Tekstipajassa lähiluetaan osallistujien tekstejä, ideoidaan yhdessä ja pohditaan, miten tekstejä voisi työstää eteenpäin.

Tyylipajassa tyylin monitahoista ydinkysymystä lähestytään käytännön harjoitusten kautta. Pajassa opetellaan kirjoittamaan toisten kirjailijoiden tyylillä ja risteyttämään tyylejä keskenään. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään erilaisia tekstilajeja.

Opettajat keväällä 2021: Marjo Heiskanen, Silvia Hosseini, Vilja-Tuulia Huotarinen, Matti Kangaskoski, Jyrki Kiiskinen, Päivi Koivisto, Heikki A. Kovalainen, Piia Leino, Niina Miettinen, Lari Mäkelä, Marjo Niemi, Markus Nummi, Markku Paasonen, Ranya Paasonen, Leena Parkkinen, Tuukka Pietarinen, Salla Pulli, Markku Pääskynen, Eino Santanen, Henriikka Tavi, Jussi Tiihonen, Ari Wahlsten, Sinikka Vuola.

Kirjoittajakoulun opettajien esittelyt löytyvät tästä linkistä.

 

Hakuohjeet 2021

ENNAKKOTEHTÄVÄT

 

Oppilaat Kirjoittajakouluun valitaan ennakkotehtävien perusteella. Lähetä Kriittisen korkeakoulun toimistolle 4-10 liuskan mittainen, nimenomaan tunnekehitystäsi kuvaava omaelämäkerta sekä noin 10-20 liuskaa runoja, novelleja, kertomuksia, romaanikatkelmia, draamakatkelmia, esseitä¹ tai muuta kaunokirjallista. Liitä mukaan yhteystietosi. Koska Kirjoittajakoulun opetuskieli on suomi, tulee hakemusten, ennakkotehtävien ja tekstinäytteiden olla kirjoitettu suomeksi.

Lähetä myös vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä sait kuulla Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulusta?
  • Minkä ikäinen olet?
  • Mitä teet työksesi tai opiskelet?
  • Oletko opiskellut kirjoittamista jo aiemmin? Jos, missä?
  • Oletko julkaissut jo jotain? Jos, mitä?
  • Oletko menestynyt kirjoituskilpailuissa? Jos, missä?

Hakuaika on päättynyt 3.5.2021 kello 16.00. Valinnat tehdään juhannukseen mennessä. Tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Tuloksia voi kysyä myös puhelimitse koulun toimistolta. Hakemuksia ei palauteta eikä tekstinäytteistä anneta palautetta. Muista siis säilyttää kopiot teksteistä itselläsi! Koulutus alkaa syyskuun alussa.

Lukuvuonna 2021-2022 koulutuksen hinta on 660 euroa lukukaudelta (1320 euroa/ lukuvuosi).

Lähetä ennakkotehtävät s-postitse: 

hakuaika on päättynyt

Liitä viestiisi koko hakemuksesi yhtenä liitetiedostona pdf -muodossa. Samassa pdf-liitteessä lähetetään siis kaikki hakemuksen ennakkotehtävät ja vastaukset kysymyksiin. Kirjoittajakoulun haussa ei huomioida kuin pdf-muodossa lähetettyjä hakemuksia. Noudata edellä mainittuja ohjeita tekstien laajuuden suhteen.

Otsikoi s-postisi: HAKEMUS KIRJOITTAJAKOULU 2021-2023 Etunimi Sukunimi.

Otamme koronatilanteen vuoksi vastaan ainoastaan sähköisiä hakemuksia.

  1. Esseiden tulee olla ns. taide-esseitä eli kaunokirjallisia esseitä, esimerkiksi pakinoita. Tieteellinen kirjoitelma ei käy, ei edes filosofinen tai kirjallisuustieteellinen essee. Sen sijaan esimerkiksi kirjemuotoinen eli fiktiivinen essee käy. Ratkaisevaa on, onko essee luonteeltaan kaunokirjallinen vai onko se asiatekstiä. Kuten muissakin hakuteksteissä, myös esseissä saa hyvät pisteet omaperäisyydestä, persoonallisesta äänestä ja kiinnostavasta kielestä.

Mahdollisuus hakea vapaaoppilaspaikkaa

Kirjoittajakoulun haussa on mahdollista hakea vapaaoppilaspaikkaa, eli ilmaista opiskelupaikkaa. Sellainen voidaan myöntää poikkeuksellisen lahjakkaalle, varattomalle hakijalle. Vapaaoppilaspaikkoja on tarjolla enintään kaksi, mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita löytyy.

Vapaaoppilaaksi pyrkivä liittää hakemukseensa maininnan, että kyse on vapaaoppilaspaikasta. Tällöin hän hakee ainoastaan sitä. Vapaaoppilaspaikan hakija ei osallistu yleiseen hakuun. Vapaaoppilaaksi pyrkivän on liitettävä hakemukseen todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta. Hakemukseen voi liittää myös muita perusteluja.

Vapaaoppilaaksi valittavan on myös ilmoitettava, mikäli hänen maksukykynsä koulutuksen aikana paranee niin että normaalisti maksava osallistuminen olisikin mahdollista.

Opintokeskus Sivis logo

Kursseja, joista saattaisit olla kiinnostunut

Valikko