Mikä tulee kasvattamaan lapsemme? -keskustelutilaisuus

Peruttu

 

HUOM Tilaisuus on peruttu yllättävien esteiden vuoksi. Etsimme uutta ajankohtaa keskustelulle.

Nykyisiä yhteiskunnallisia lasten hoiva- ja kasvatusnäkemyksiä voidaan tarkastella kriittisesti hallinnollis-taloudellisina tai koulutuspoliittisina. Edellisessä lasten etu katoaa näköpiiristä esimerkiksi lähikoulun sulkemisen ja maisemasta katoamisen yhteydessä, ja jälkimmäisessä kapea-alainen oppiminen sitoo lapsen oman kehityksen tällä hetkellä tuottavaksi mielletyn kansalaisen taitoihin ja ideaaliseen malliin suorituspaineineen. Professori Lea Pulkkinen painottaa, että edellä esitetyissä ajattelumalleissa lasten etu ei toteudu. Lisäksi, esimerkiksi varhaiskasvatuksen velvoittavuuden perusteluissa hän näkee vakavia ongelmia, jotka voivat lopulta johtaa lasten ja perheiden tilanteiden hankaloitumiseen.*

Kriittisen korkeakoulun järjestämässä keskustelutilaisuudessa syvennytään kysymyksiin lasten edusta ja hoivasta tänään ja tulevaisuudessa. Tilaisuudessa pohditaan mm. onko niin, että päiväkodeista saattaa tulla tulevaisuudessa koulumaisia ympäristöjä, jotka ovat sidottuja koulutuspoliittiseen ajattelumalliin? Onko tulevaisuudessa lapsuudessa tilaa vapaalle kasvulle, entä vapaalle leikkimiselle? Entä onko kasvatuksen alalla tulevaisuudessa riittävästi työntekijöitä uusien tutkintovaatimusten vuoksi?

Laaja-alaisessa keskustelutilaisuudessa ovat mukana:

Professori Lea Pulkkinen, joka on tehnyt pitkää elämäntyötä psykologisen tutkimuksen parissa. Hän on mm. toteuttanut maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen pitkittäistutkimuksen, jossa on seurattu vuodesta 1968 alkaen satunnaisotoksella kansakoulun toisella luokalla tuolloin olleiden elämänkulkua 50-vuotiaiksi saakka.

Professori Kirsti Karila, joka on kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen professori Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Hän on tutkinut pitkään varhaiskasvatuksen ammatillisuutta, varhaiskasvatuksen kulttuurisia muutoksia ja varhaiskasvatuksen kansallista ja paikallista politiikkaa sekä näiden merkitystä varhaiskasvatuksen arjessa toimiville lapsille, perheille ja ammattilaisille.

KM Satu Hakanen, joka on varhaiskasvatuksen lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Keskustelussa puheenjohtajana toimii tietokirjailija Timo Jantunen.

Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen – tervetuloa paikalle kaikki kiinnostuneet!

 

Aika: Peruttu. Etsimme uutta ajankohtaa tilaisuudelle.

Paikka:

 

*Alla linkkejä, joista voit tutustua Pulkkisen ajatuksiin paremmin.

Tilaisuutta varten suosittelemme luettavaksi Lea Pulkkisen haastattelun Kansan uutisista: https://tinyurl.com/y6npkem4

Voit myös syventyä aiheeseen kuuntelemalla puheenvuoroja Tieteen päiviltä 2021: https://www.youtube.com/watch?v=25RWQGt4Nns

 

Keskustelun järjestää Kriittinen korkeakoulu

Kriittinen korkeakoulu on sitoutumaton kansansivistystä edistävä yhdistys, joka järjestää muun muassa kursseja, tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia.

www.kriittinenkorkeakoulu.fi

 

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo