Materialist Cosmology and the Earthbound Ethics of Expenditure -Thomas Nail

Lauantaina 10.9.2022, kello 18:00

Luentokeskustelussa filosofi Thomas Nail avaa liikkeen filosofiaan perustuvaa näkemystään etiikasta. Olet tervetullut osallistumaan tapahtumayleisöksi Yögallerian livetilaisuuteen Lönnrotinkadulle (Yö galleria, Lönnrotinkatu 33, Helsinki), tai zoom-linkin kautta mistä vaan. Thomas Nail luennoi tapahtumassa etänä zoomin kautta. Luennon kieli on englanti.

Zoom-linkki tapahtumaan julkaistaan Toisinajattelijoiden nettisivuille TÄNNE.

 

Thomas Nail on filosofi, jonka työn keskiössä on liikkeen ontologinen ensisijaisuus. Laaja-alaisessa, nykyfysiikan teorioihin ja empiiriseen tutkimukseen nojaavassa ajattelussaan Nail tarkastelee sitä, miten muuttumattomien periaatteiden tai ikuisten tosiasioiden sijaan liikkeen asettaminen ensisijaiseksi vaikuttaa ymmärrykseemme kosmoksesta, maailmankaikkeudesta, luonnosta, materiasta ja ihmiskunnan historiasta: Miten materian liikkeelliset taipumukset ilmenevät kausaation sijaan historiallisina, ei-välttämättöminä, maailmankaikkeuden kokeellisina reitteinä ja kulkuina. Prosessifilosofinen näkemys Maasta haastaa mm. nykyisiä ympäristöeettisiä näkemyksiä tarkastelemaan ihmiskunnan historiaa, kestävyysajattelua ja eettisiä toimintamalleja harhaanjohtavan ihmiskeskeisyyden sijaan kosmisen materian liikkeellisten taipumusten näkökulmasta.

Virheellinen käsitys maapallosta suhteellisen staattisena ympäristönä ja liiallinen keskittyminen ihmiseläimen näkökulmasta merkityksellisiin kulutuksen ja luonnonsuojelun näkökulmiin on Nailin mukaan estänyt ihmistä  tarkastelemasta ihmiskuntaa osana laajempaa kosmista draamaa: Ihmiskunta on yksi materiaalinen manifestaatio kosmoksessa, jossa energialla on taipumuksena löytää jatkuvasti intensiivisempiä virtauksen ja liikkuvuuden reittejä. Vahingoittamalla maan dissipatiivisia (hajoittavia tai kompostoivia) prosesseja, erityisesti biosfääriä, ihminen on hidastanut kineettisten virtojen kulkua koko maapallolla: Fossiilikapitalismi on lisännyt kyllä ihmisen energiakulutusta, mutta samalla vähentänyt maapallon kokonais- energiakulutusta. Nail esittää, että mikäli ihmiskunta haluaa selviytyä ja elää pitkään, geohistoriallisesti todennäköisin keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on edesauttaa Maan prosessien energeettistä kokonaiskulutusta myötävaikuttamalla maaperän hedelmällisyyteen, biodiversiteetin säilyttämiseen ja ilmaston stabiliteettiin. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin hieman provosoiden nykyisen biosentrisen ja suojelukeskeisen asenteen syrjäyttämistä virtauksen ja energian kokonaiskulutuksen tärkeyttä korostavilla näkökulmilla. Homeostasiksen sijaan Nailin ajattelu puolustaa näkemystä homeorhesiksestä: Pysyvän tilan ylläpitämisen sijaan meidän tulisi keskittyä pysyvän virtauksen ylläpitämiseen.

Thomas Nail is a Distinguished Scholar and Professor of Philosophy at the University of Denver and author of numerous books, including The Figure of the Migrant, Theory of the Border, Marx in Motion, Theory of the Image, Theory of the Object, Theory of the Earth, Lucretius I, II, III, Returning to Revolution, and Being and Motion. His research focuses on the philosophy of movement.

https://philosophyofmovementblog.com/about/

Järjestäjät: Toisinajattelijat ja Kriittinen korkeakoulu

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo