Sukupuolen filosofia

5.-26.9.2024

 

Mitä sukupuolisuus on? Miksi filosofin hahmo niin usein näyttäytyy miehisenä, ja keitä olivat filosofian historian naisfilosofit? Mitä tarkoittaa sukupuolen moninaisuus? Kuinka sukupuolisen tasa-arvon teemat kytkeytyvät rodullistamiseen ja kolonialismiin?

Kurssilla perehdytään sukupuoleen liittyviin filosofisiin kysymyksiin filosofian historian ja nykyfilosofian keskeisten ajattelijoiden ja teorioiden kautta. Kurssilla tutustutaan muun muassa länsimaisen filosofian historiaa muokanneisiin naisajattelijoihin, valtaan ja tasa-arvoon liittyviin filosofisiin kysymyksiin sekä postkoloniaalisiin ja intersektionaalisiin feministisiin teorioihin. Sukupuolta tarkastellaan sekä suhteessa filosofian keskeisiin osa-alueisiin kuten tietoon sekä ajankohtaisiin globaaleihin keskusteluihin.

Sukupuoli on ihmisten hyvinvointiin ja identiteettiin, kulttuurisiin representaatioihin sekä yhteiskunnan tasa-arvoisuuteen olennaisesti liittyvä aihepiiri, jonka syvällisempi ymmärtäminen on hyödyllistä monilla aloilla, missä työskennellään ihmisten kanssa. Kurssi on suunnattu kenelle tahansa, jota sukupuoli ja siihen kytkeytyvät identiteetin, vallan, ja tasa-arvon kysymykset kiinnostavat henkilökohtaisesti tai ammatillisesti. Kurssi ei edellytä mitään ennakkotietoja filosofiasta tai sukupuolentutkimuksesta.

Kurssi antaa kattavan johdatuksen keskeisiin sukupuolen filosofian kysymyksiin, suuntauksiin ja käsitteisiin. Kurssilla teemoja lähestytään käytännöllisten esimerkkien ja keskustelun kautta. Jokainen kurssikerta sisältää sekä luento-osuuden sekä keskustelua tai pienryhmätyöskentelyä luennon aihepiirien parissa.

Sukupuolen filosofia -kurssin opettaja FT Malin Grahn-Wilder työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa sekä rodullistamisen ja sukupuolen kytköksiä tarkastelevan tutkimushankkeen vastuullisena johtajana. Hän on opettanut filosofiaa ja sukupuolentutkimusta yli kymmenen vuoden ajan yliopistolla ja avoimessa yliopistossa. Sukupuolen ymmärtämisen käytännöllisen merkityksen hän on huomannut myös työskennellessään lasten ja nuorten taidekasvatuksen parissa.

Ohjelma

Tapaamiset torstaisin klo 18-20.

Luentojen teemat:

5.9. Johdatus sukupuolen filosofiaan: keskeiset käsitteet ja kysymykset

12.9. Sukupuoli kautta historian: varhaisista naisfilosofeista kohti nykyfeminismiä

19.9. Valta ja tieto: miten käsitykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta muodostuvat?

26.9. Rodullistaminen, intersektionaalisuus ja globaalit tasa-arvokysymykset

Ilmoittautumistiedot

Aika: 5.9., 12.9., 19.9. ja 26.9.2024, klo 18-20

Paikka: Virtaa-Galleria Kirkkokatu 1, 00170 Helsinki

Hinta: 80,00 €

Ilmoittautuminen kurssille Opintokeskus Siviksen sivujen kautta: https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/69509

Ilmoittautumiset viimeistään 19.8.2024.

Peruutusehdot: Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos peruutus tehdään myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Peruutus tulee tehdä ennen kurssin alkamista, muutoin kurssista peritään täysi hinta.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo