Tiedostamattoman kirjoittaminen

la-su 28.-29.9.2024

Tiedostamattoman kirjoittamisen kurssilla psykoterapeutti ja filosofi Elli Akrén-Ebbe johdattaa kurssilaisia avaamaa väyliä tiedostamattomaan kirjoittamisen metodein.

Tiedostamaton voi olla voiman ja luovuuden lähde tai painajaisten syntysija. Se mikä ei ole tietoisessa mielessämme on varastoitunut tiedostamattomaan, siellä asustavat myös unohtuneet ja muistin ulottumattomissa olevat tapahtumat sekä myös meille tuntemattomat piirteemme ja ilon aiheet.

Tiedostamatonta on kuitenkin vaikea lähestyä, koska se ei ymmärrä arkikieltä, ei käskyjä, eikä järjen ääntä. Tiedostamattomaan voidaan saada yhteys rentouttamisharjoitusten ja esimerkiksi kirjoittamisen avulla. Tiedostamattoman kirjoittamisen kurssilla on tarkoitus kirjoittaa ohjatusti lyhyitä tarinoita, joiden kautta voi avautua mahdollisuus työstää omaa alitajuntaansa. Teemme myös rentoutumisharjoituksia, jotta mieli tulee otollisemmaksi kirjoittamisprosessille. Kurssi ei ole ohjattua luovaa kirjoitusta, sen sijaan kurssilla on mahdollista saada yhteys tiedostamattomassa oleviin aiheisiin, sekä luovuuteen. Kurssi tuottaa mahdollista kirjoittamisen raakamateriaalia myöhempää työstämistä varten.

Tiedostamattoman kirjoittamisen kursseja on pidetty vuodesta 2016 alkaen eri teemoilla. Kurssilla kerrataan aiempien kurssien teemoja, mutta myös uusia asioita käsitellään.

Kurssi sopii kaikille, jotka tahtovat syystä tai toisesta työstää tiedostamatontaan kirjoittamalla. Kurssi ei vaadi erityisiä ennakkotietoja tai taitoja. Kurssi ei korvaa terapeuttista tukea.

Opettajana psykoterapeutti ja filosofi Elli Akrén-Ebbe.

Tapaamiset la-su 28.-29.9.2024

la klo 10.00-17.00

su klo 10.00-15.00

Tarkemmat tiedot kurssista julkaistaan pian. Samoin ilmoittautuminen avataan pian!

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo