Koulutuksen aikataulu

Filosofisen praktiikan koulutuksen lähiopetus toteutuu miltei varmasti alla olevan aikataulun mukaisesti. Joitakin muutoksia saattaa tulla. Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä.

MODUULI 1 (5 op)

Johdatus filosofiseen praktiikkaan

Ennakkotehtävä

La 4.9.2021 klo 10-17 Aloitusseminaari (Pia Houni & Heikki Vuorila)

MODUULI 2 (5 op)

Lähtökohdat antiikin filosofiassa I

Pe 24.9.2021 klo 18-20 Lukupiiri 1 (Jukka Laajarinne)

La 25.9.2021 klo 10-17 Filosofisen praktiikan juuret antiikin Kreikassa (Heikki Vuorila)

Lähtökohdat antiikin filosofiassa II

Pe 22.10.2021 klo 18-20 Lukupiiri 2 (Tuomas Nevanlinna)

La 23.10.2021 klo 10-17 Henkiset harjoitukset (Pia Houni)

MODUULI 3 (5 op)

Moderni filosofinen praktiikka I

Pe 19.11.2021 klo 18-20 Lukupiiri 3 (Tuomas Nevanlinna)

La 20.11.2021 klo 10-17 Katsaus filosofisen praktiikan nykytilaan (Anu Virtanen)

Moderni filosofinen praktiikka II

Pe 17.12.2021 18-20 Lukupiiri 4 (Jukka Laajarinne)

La 15.1.2022 10-17 Filosofisen praktiikan ja terapian suhde (Elli Akrén-Ebbe)

Moderni filosofinen praktiikka III

Pe 14.1.2022 klo 18-20 Lukupiiri 5 (Jukka Laajarinne)

La 22.1.2022 klo 10-17 Praktikon ihmiskäsitys ja etiikka (Heikki Vuorila ja Pia Houni)

Moderni filosofinen praktiikka IV

Pe 11.2.2022 klo 18-20 Lukupiiri 6 (Jukka Laajarinne)

La 12.2.2022 klo 10-17 Filosofia yhteisöissä ja yrityksissä (Perttu Salovaara)

MODUULI 4 (10 op)

Filosofisen praktiikan harjoitukset I

Ennakkotehtävät jaksoissa 1 ja 2

Pe 8.4.2022 klo 18-20 Lukupiiri (Anu Virtanen)

La 9.4.2022 klo 10-17 Kriittinen ajattelu ja argumentaatio 1 (Markus Neuvonen)

La 8.10.2022 klo 10-17 Kriittinen ajattelu ja argumentaatio 2 (Markus Neuvonen)

Filosofisen praktiikan harjoitukset II

Ennakkotehtävät 1 ja 2 jaksoissa

Pe 18.3.2022 klo 18-20 Lukupiiri (Heikki Vuorila)

La 19.3.2022 klo 10-17 Filosofin vastaanotto 1 (Heikki Vuorila)

La 7.5.2022 klo 10-17 Filosofin vastaanotto 2 (Pia Houni)

Oma käynti filosofin vastaanotolla 3 (kolme kertaa)

Filosofisen praktiikan harjoitukset III

Ennakkotehtävät 1, 2 ja 3 jaksoissa

Pe 3.12.2021 klo 18-20 Lukupiiri (Pia Houni)

La 4.12.2021 klo 10-17 Sokraattinen dialogi 1 (Pia Houni)

La 21.5.2022 klo 10-17 Sokraattinen dialogi 2 (Heikki Vuorila)

La 10.9.2022 klo 10-17 Sokraattinen dialogi 3 (Sari Mattila)

MODUULI 5 (10 op)

Oma harjoitus

Opintojen ohjauskeskustelut (alkavat viikolla 4/2022)

Pe 6.5.2022 klo 10-14 Harjoitussuunnitelman esittäminen

Itsenäistä työskentelyä

27.8.2022 Harjoitusraporttiseminaari

MODUULI 6 (10 op)

Lopputyö

19.-21.9.2022 Arki-iltoina lopputyösuunnitelman esittäminen

Viikot 35-46/2022: Lopputöiden verkostotyöskentely

La 19.11.2022 klo 10-17 Lopputyöseminaari

Filosofisen praktiikan koulutus 2021-2022

Haluatko laajentaa ammatillista osaamistasi filosofisella otteella? Filosofisen praktiikan koulutus sopii useiden ammattialojen toimijoille, kuten opettajille, terveydenhuoltoalan ammattilaisille, filosofin maisteritutkinnon suorittaneille. Muuttuva työelämä ja yhteiskunta vaativat yksilöltä yhä enemmän valmiuksia itsenäiseen, eettisesti kestävään päätöksentekoon sekä rakentavaan dialogiin. Näiden valmiuksien taustalla ovat keskeisesti kriittinen ajattelu, dialogitaidot sekä hyvä itsetuntemus

Valikko