Kriittisen ajattelun taito -kurssi

13.8.-10.9.2024 (etäkurssi)

 

Miksi ajattelu – varsinkin hyvä ajattelu – on niin vaikeaa? On kuitenkin kaikkea muuta kuin selvää, miten ihmisen kuuluisi ajatella. Mitä on hyvä ajattelu? Mistä se muodostuu ja miten sitä on tutkittu?

Kriittisen ajattelun taito -kurssilla perehdytään ajattelun mahdollisten harha-askelten syihin, seurauksiin sekä niiden hallinnan välineisiin. Toisaalta pohdimme, milloin harhalta vaikuttava saattaakin olla hyödyllinen asia. Kurssi nojaa käyttäytymistieteisiin, retoriseen viestintään, kriittisen ajattelun traditioihin sekä aivotutkimukseen.

Kurssiin sisältyy kuusi luento- ja harjoituskertaa sekä vertaisarvioitavat kotitehtävät. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden oppia ajattelun taitoja sekä oivaltamaan uutta yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Kurssi ei edellytä aiempia opintoja.

Kurssia opettaa filosofian opettaja sekä väitöskirjatutkija, Kriittisen korkeakoulun Puhujakoulun vastaava opettaja Severi Hämäri. Hämäri on filosofian praktikko, jonka keskustelevaa otetta opetukseen on kehuttu laveasti.

 

“Suosittelen lämpimästi Puhujakoulua ja muita Hämärin kursseja kaikille, jotka haluavat oppia puhumaan, vaikuttamaan, ajattelemaan ja ymmärtämään aiempaa paremmin.”

– Johannes Niemeläinen, taloustoimittaja

Kurssin ohjelma

Tapaamiset: 13.8., 15.8., 20.8., 22.8., 27.8., 29.8., 5.9. ja 10.9.

klo 18–20

13.8. Johdanto. Tapaamiskerralla perehdytään kurssin kokonaisuuteen ja tehdään harjoituksia. Opitaan, miten tunteet toisaalta ohjaavat harhaan, mutta myös toisinaan jopa parantavat ajattelua.

15.8. Vinoumat ja peukalosäännöt. Tapaamisessa perehdytään, mitä ajattelun vinoumat ovat, miksi meillä niitä on, ja miten ne liittyvät tunteisiin sekä erilaisiin ajattelun oikopolkuihin eli peukalosääntöihin. Tavoitteena on oppia hyötymään vinoumista ilman, että antaa niiden johtaa itseään ansaan.

20.8. Vinoumat ja peukalosäännöt II. Tällä kerralla perehdytään ajattelun vinoumien tutkimukseen ja ns. ajattelun ”töytäisyyn” (”nudge”), jolla pyritään saamaan kansalaiset itse valitsemaan itsensä kannalta parempi vaihtoehto. Pohditaan yksilön vapautta ja ihmisten ohjailun eettisiä ongelmia. Harjoituksissa suunnitellaan itselleen sopivia ”töytäisyjä”.

22.8. Logiikka, logiikka vai logiikka? -kerralla perehdytään siihen, mitä on informaali logiikka ja sen päättelysäännöt.

27.8. Miten argumentoida? -kerralla tutustutaan argumentaatioteoriaan sekä Stephen Toulminin argumenttimalliin.

29.8. Kuuntelu, lukeminen ja tulkinta. Tapaamiskerralla perehdytään välineisiin tunnistaa epämääräistä ajattelua toisten puheissa ja kirjoituksissa. Harjoituksia tekstin lukemisessa ja kuuntelussa.

(Huom. 3.9. ei tapaamista.)

5.9. Ajattelu yhdessä. Kerralla perehdytään rakentavan keskustelun periaatteisiin, erityisesti Grootendorstin ja van Eemerenin kehittämään pragmadialektiikkaan.

10.9. Oman ajattelun petraaminen. Kuinka oppia paremmaksi argumentoijaksi, kuinka parantaa itsetarkkailukykyä sekä omia tunnetaitoja. Harjoituksia oman ajattelun ja tunnetilojen seuraamiseksi sekä lisää harjoituksia empatian kehittämiseksi. Kurssin yhteenveto.

Ilmoittautuminen kurssille Opintokeskus Siviksen sivujen kautta: https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/69369

Paikka: Etänä Zoom-alustalla

Kurssin hinta: 150,00 €

Ilmoittautumiset viimeistään 1.8.2024.

Tervetuloa mukaan!

Peruutusehdot: Peruutukset maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti 1.8.2024, ilmoittautumisajan jälkeen perimme 50 % osallistumismaksusta. Peruutus tulee tehdä ennen kurssin alkamista.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo