Oriveden Filosofiapäivät IV

Tallenne julkaistu!

 

Tallenne julkaistu!

Tästä linkistä tallenteeseen: https://youtu.be/mPaS3Fx9PnE

Kaikki nauhoitetut Oriveden Filosofiapäivät voit katsoa täältä: https://www.youtube.com/playlist?list=PLj4y9VAC-H-15RjCH9LAk47tS28Vf-Y2i

 

26.10.2023
Webinaari

Neljänsien Oriveden Filosofiapäivien teemana on osittainen jatke siitä, mihin viime vuonna jäimme – ja ihan kirjaimellisestikin kysymme, onko mielellä jatketta teknologisen nykymaailman mielessä. Pii Telakivi on tutkinut tematiikkaa pitkään, ja saammekin häneltä tuoreen katsauksen aiheeseen aitiopaikalta.

Tuomas Vesterinen on väitellyt vastikään psykiatrian filosofiasta. Tämäkin esitelmä siis mieleen liittyen. Saamme kuulla häneltä johdannonomaisen esitelmän tähän sangen kiintoisaan aiheeseen koskien ihmismielen syövereitä filosofisella otteella.

Puheiden abstraktit

Teknologiaan laajentunut mieli – Pii Telakivi, FT, Helsingin yliopisto

Onko mieli aina pään sisällä, vai voiko se laajentua ruumiin rajojen ulkopuolelle käyttämiimme apuvälineisiin ja teknologioihin? Laajentuneen mielen teorian mukaan tietynlainen apuvälineiden käyttö tulisi laskea osaksi mieltä ja kognitiota. Mielen laajentuminen vaikuttaa moniin nyky-yhteiskunnassa esiin nouseviin kysymyksiin. Millainen status käyttämillemme jokapäiväisille teknologisille laitteille tulisi antaa: tulisiko niitä pitää vain fyysisinä esineinä vai kognitiivisten prosessien jatkeena? Voiko esimerkiksi älylaite tulla osaksi käyttäjänsä kognitiivisia toimintoja, ja miten vastuun ja oikeuksien kysymykset muuttuvat, kun mielen rajat laajentuvat? Laajentuneen mielen teoria tulee erityisen mielenkiintoiseksi, kun tarkastelemme tekoälyteknologiaan pohjautuvia apuvälineitä.

Näkökulmia psykiatrian filosofiaan – Tuomas Vesterinen, FT, Helsingin yliopisto

Psykiatrian filosofia on voimakkaasti kasvava tutkimusala, joka tarkastelee mielenterveyteen ja sen tutkimukseen liittyviä filosofisia kysymyksiä. Se tutkii mitä mielenterveyshäiriöt ovat, miten ne tulisi määritellä ja miten selittää. Ovatko mielenterveysongelmat mielessä vai aivoissa? Miten häiriöt eroavat normaaliudesta, kuten surusta tai vaikkapa luonteenvioista? Mielenterveyshäiriöihin ja niiden hoitoon liittyy myös eettisiä kysymyksiä, jotka koskevat vapaata tahtoa, vastuuta ja kärsimystä. Kulttuuri ja sosiaaliset arvot vaikuttavat psykiatrian tutkimukseen, käsityksiimme normaaliudesta ja itse häiriöihin. Filosofiaa tarvitaan kriittisesti analysoimaan mielenterveyshäiriöihin ja niiden tutkimukseen liittyviä ennakkokäsityksiä, ja sitä kautta kehittämään itseymmärrystämme.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Puhujakoulun opettaja ja tietokirjailija Severi Hämäri. Tapahtuman tuottaja on Satakunnan Kriittisen korkeakoulun koordinaattori Petteri Limnell.

Osallistumistiedot

Aika: Torstai 26.10.2023 kello 18-20
Paikka: Online
Tilaisuus on päättynyt.

Tästä linkistä tallenteeseen: https://youtu.be/mPaS3Fx9PnE

Kaikki nauhoitetut Oriveden Filosofiapäivät voit katsoa täältä: https://www.youtube.com/playlist?list=PLj4y9VAC-H-15RjCH9LAk47tS28Vf-Y2i

Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen! Tervetuloa kaikki kiinnostuneet!

Puhujat

Pii Telakivi

FT Pii Telakivi on tutkijatohtori, jonka tausta on mielenfilosofiassa. Hän väitteli teoreettisen filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2020. Hänen väitöskirjansa keskittyy laajennettuun, ruumiillistuneeseen kognitioon ja tietoisuuteen. Hänen nykyinen tutkimustyönsä yhdistää laajennetun mielen hypoteesin tekoälyn ja robotiikan filosofiaan kiinnittäen erityistä huomiota kysymyksiin tekoälyjärjestelmien käytöstä terveydenhuollossa ja psykiatriassa.

Tuomas Vesterinen

FT Tuomas Vesterinen on tieteenfilosofiaan keskittynyt tohtoritutkija, jonka kiinnostuksen kohteita ovat myös mielenfilosofia ja antropologia. Hänen filosofian väitöskirja käsittelee psykiatristen häiriöiden luokittelua ja selityksiä. Vesterinen on myös ohjannut kenttätyötä Italiassa kliinisen työn alalla, sekä Länsi-Afrikassa terveyden ja sairauksien käsityksiin liittyen. Hän on kiinnostunut hyödyntämään käsitteellistä ymmärrystä ja empiirisiä havaintoja analysoimaan sitä, miten tekoälyä ja robotiikkaa voidaan käyttää vastuullisesti terveydenhuollossa ja psykiatriassa.

Järjestäjä: Kriittinen korkeakoulu

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo