Tietokirjoittajakoulu

Hakuaika päättyy 6.5.2024.

Tietokirjoittajakoulu 1200

Lukuvuoden 2024–2025 kestävässä Tietokirjoittajakoulussa työstetään asiantuntijaopettajien opastuksella opiskelijoiden aineistoja ja/tai tietokirjakäsikirjoituksia sellaiseen vaiheeseen, että niitä voidaan tarjota kustantajille tai julkaista muissa kanavissa, kuten verkkojulkaisuna tai omakustanteena.

Koulutus koostuu kahdeksasta noin kuukauden välein toteutettavasta viikonlopputapaamisesta (opetus pääasiassa la–su klo 10–15) Helsingissä. Tapaamisten rungon muodostavat koulun pääopettajan vetämät työpajat, jotka tukevat opiskelijoiden tekstin tuottamisen ja työstämisen prosessia. Työpajat antavat välineitä suunnitella säännöllistä työskentelyä, elvyttää kirjoittamisen iloa ja avata kirjoittamisen lukkoja. Lukuvuoden aikana käsitellään kirjoittamisen prosessia, tavoitteiden asettamista, aikaansaamista, ajankäyttöä, kirjoittamiseen liittyviä uskomuksia ja tunteita sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Työpajat tarjoavat mahdollisuuden syventää ymmärrystä kirjoittamisesta ja itsestään kirjoittajana.

Olennainen työmuoto Tietokirjoittajakoulussa on opiskelijoiden käsikirjoitusten työstäminen 3–4 hengen pienryhmissä kokeneiden tietokirjoittajien ja kouluttajien ohjauksessa. Pienryhmissä opiskelija saa palautetta tekstistään sekä ryhmän ohjaajalta että ryhmän muilta jäseniltä.

Tietokirjoittajakouluun osallistuminen edellyttää opiskelijalta halua ja kykyä antaa ja ottaa vastaan palautetta.

Työpajoja ja pienryhmätyöskentelyä täydentävät kunkin viikonlopun aloittavat asiantuntijaluennot muun muassa seuraavista aiheista:

 • Monenlaiset tietokirjat: muistelmat, historiateokset, henkilökuvat, elämäntaito, luonto, esseet, pamfletit, käytännön oppaat
 • Mitä, miksi, kenelle ja miten kirjoitan?
 • Löydä oma tyylisi
 • Millaista on sujuva asiaproosa?
 • Luovuutta rakenteeseen
 • Kuvituksen ja taiton monet keinot
 • Lähteet ja hakemisto
 • Hyvä tietää tekijänoikeuksista
 • Miten lähestyä kustantajia?
 • Kustannussopimus
 • Kirjoittajan ja kustannustoimittajan yhteistyö
 • Mitä kustantaja odottaa kirjoittajalta?
 • Kirjan koko prosessi

Luento-opetuksesta vastaa: FM Tuula Kousa, lisäksi vierailevia tietokirjailijoita ja Kysy kustantajalta -tapaaminen.

Tietokirjoittajakoulun pääopettaja on FM Severi Hämäri.

Pienryhmien ohjaajat varmistuvat kesään 2024 mennessä. Pienryhmien ohjaajina ovat toimineet mm. FM Satu Laatikainen, FT Eero Ojanen, FM Tuula Kousa ja FM Jukka Hartikainen.

Tietokirjoittajakoulun vierailevia puhujia ovat olleet mm. kirjailijat Sirpa Kähkönen, Anna Kortelainen ja Ari Turunen.

 

Severi Hämäri
Severi Hämäri
Eero Ojanen
Eero Ojanen
Satu Laatikainen
Satu Laatikainen
Tuula Kousa
Tuula Kousa
Harri Paasio, koordinaattori
Harri Paasio, koordinaattori

 

 

 

 

 

Koulutuksen koordinaattori on PK Harri Paasio
tietokirjoittajakoulu@kriittinenkorkeakoulu.fi

Koulutus alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa.

Tietokirjoittajakouluun hakeminen

Oppilaat Tietokirjoittajakouluun valitaan hakemusten perusteella. Kouluun valitaan enintään 15 opiskelijaa. Lähetä Kriittisen korkeakoulun toimistolle teksti, jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:

 • Mistä sait kuulla Kriittisen korkeakoulun Tietokirjoittajakoulusta?
 • Minkä ikäinen olet?
 • Mitä teet työksesi, opiskelet tai olet opiskellut?
 • Oletko opiskellut kirjoittamista jo aiemmin? Jos, niin missä?
 • Oletko julkaissut jo jotain? Jos, niin mitä?
 • Miksi haet Tietokirjoittajakouluun?

Liitä hakemukseesi tietokirjasi synopsis ja alustava sisällysluettelo sekä 5–10 sivun pituinen tekstinäyte käsikirjoituksestasi (max. 2 000 merkkiä/sivu). Huom! Mikäli hakemuksestasi puuttuu jokin näistä liitteistä, sitä ei oteta käsiteltäväksi. Kirjoita jokaiseen liitteeseen oma nimesi ja käsikirjoituksesi (työ)nimi. Muista laittaa hakemukseesi yhteystietosi.

Hakuaika päättyy 6.5.2024. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Valinnat tehdään juhannukseen mennessä. Tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Tuloksia voi kysyä myös puhelimitse koulun toimistolta. Hakemuksia ei palauteta eikä tekstinäytteistä anneta palautetta. Muista siis säilyttää kopiot teksteistä itselläsi! Koulutus alkaa syyskuun puolivälissä.

Lukuvuonna 2024–2025 koulutuksen hinta on 630 euroa lukukaudelta (1260 euroa/ lukuvuosi). Kurssin voi maksaa myös Smartum-seteleillä tai Saldolla.

Lähetä hakemuksesi s-postitse: tietokirjoittajakoulu@kriittinenkorkeakoulu.fi

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo