Tietokirjoittajakoulu

Hakuaika päättyi 5.5.2023.

Tietokirjoittajakoulu

Lukuvuoden 2023–2024 kestävässä Tietokirjoittajakoulussa työstetään asiantuntijaopettajien opastuksella opiskelijoiden aineistoja ja/tai tietokirjakäsikirjoituksia sellaiseen vaiheeseen, että niitä voidaan tarjota kustantajille tai julkaista muissa kanavissa, kuten verkkojulkaisuna tai omakustanteena.

Koulutus koostuu kahdeksasta noin kuukauden välein toteutettavasta viikonlopputapaamisesta (opetus pääasiassa la–su klo 10–15) Helsingissä. Tapaamisten rungon muodostavat koulun pääopettajan vetämät työpajat, jotka tukevat opiskelijoiden tekstin tuottamisen ja työstämisen prosessia. Työpajat antavat välineitä suunnitella säännöllistä työskentelyä, elvyttää kirjoittamisen iloa ja avata kirjoittamisen lukkoja. Lukuvuoden aikana käsitellään kirjoittamisen prosessia, tavoitteiden asettamista, aikaansaamista, ajankäyttöä, kirjoittamiseen liittyviä uskomuksia ja tunteita sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Työpajat tarjoavat mahdollisuuden syventää ymmärrystä kirjoittamisesta ja itsestään kirjoittajana.

Olennainen työmuoto Tietokirjoittajakoulussa on opiskelijoiden käsikirjoitusten työstäminen, joka tehdään 3–4 hengen pienryhmissä kokeneiden tietokirjoittajien ja kouluttajien ohjauksessa. Pienryhmissä opiskelija saa palautetta tekstistään sekä ryhmän ohjaajalta että pienryhmän muilta jäseniltä. Tietokirjoittajakouluun osallistuminen edellyttää opiskelijalta halua ja kykyä antaa ja ottaa vastaan palautetta.

Työpajoja ja pienryhmätyöskentelyä täydentävät kunkin viikonlopun aloittavat asiantuntijaluennot erilaisista tietokirjoittamiseen liittyvistä aiheista. Esimerkkejä: Mitä kaikkea tietokirjallisuus voi olla? Tietokirjatekstin tyyli, rakenne, tarinallisuus, tekstin osiot, kuvitus ja taitto, yleistajuisuus, tekstin teko vaiheittain, lähdeaineiston käyttö, tekijänoikeuksien huomioiminen käsikirjoitusvaiheessa, kirja luovana prosessina, tietokirjallisuuden kustannustoimittajan näkökulmat, kustantajan lähestyminen ja kustannussopimus.  Kustantaja- ja tietokirjailijavieraat täydentävät opetusta.

Kurssin pääopettaja on VTT Carol Kiriakos.

Pienryhmien ohjaajina toimivat FM Satu Laatikainen, FT Eero Ojanen ja FM Jukka Hartikainen.

 

Carol Kiriakos (kuva: Elina Simonen)
Carol Kiriakos
Jukka Hartikainen
Jukka Hartikainen
Eero Ojanen
Eero Ojanen
Satu Laatikainen
Satu Laatikainen
Harri Paasio, koordinaattori
Harri Paasio, koordinaattori

 

 

 

 

Koulutuksen koordinaattori on PK Harri Paasio, kirjoittajakoulu@kriittinenkorkeakoulu.fi

Koulutus alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa.

Tietokirjoittajakouluun hakeminen

Oppilaat Tietokirjoittajakouluun valitaan hakemusten perusteella. Kouluun valitaan enintään 15 opiskelijaa. Lähetä Kriittisen korkeakoulun toimistolle teksti, jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä sait kuulla Kriittisen korkeakoulun Tietokirjoittajakoulusta?
  • Minkä ikäinen olet?
  • Mitä teet työksesi, opiskelet tai olet opiskellut?
  • Oletko opiskellut kirjoittamista jo aiemmin? Jos, niin missä?
  • Oletko julkaissut jo jotain? Jos, niin mitä?
  • Miksi haet Tietokirjoittajakouluun?

Liitä hakemukseesi tietokirjasi synopsis ja alustava sisällysluettelo sekä 5–10 sivun pituinen tekstinäyte käsikirjoituksestasi (max. 2 000 merkkiä/sivu). Huom! Mikäli hakemuksestasi puuttuu jokin näistä liitteistä, sitä ei oteta käsiteltäväksi. Kirjoita jokaiseen liitteeseen oma nimesi ja käsikirjoituksesi (työ)nimi. Muista laittaa hakemukseesi yhteystietosi.

Hakuaika päättyi 5.5.2023. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Valinnat tehdään juhannukseen mennessä. Tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Tuloksia voi kysyä myös puhelimitse koulun toimistolta. Hakemuksia ei palauteta eikä tekstinäytteistä anneta palautetta. Muista siis säilyttää kopiot teksteistä itselläsi! Koulutus alkaa syyskuun puolivälissä.

Lukuvuonna 2023–2024 koulutuksen hinta on 610 euroa lukukaudelta (1220 euroa/ lukuvuosi). Kurssin voi maksaa myös Smartum-seteleillä tai Saldolla.

Lähetä hakemuksesi s-postitse: kirjoittajakoulu@kriittinenkorkeakoulu.fi

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo

Kursseja, joista saattaisit olla kiinnostunut