Viisaus ja sivistys VI: Holistinen psykologia – Kolme näkökulmaa

Tallenne julkaistu!

 

Katso tallenne täältä: https://youtu.be/SVuE06JsgTU

Webinaari liittyy Kriittisen korkeakoulun Holistisen psykologian koulutusohjelmaan: tilaisuuden puheenjohtaja ja yksi esiintyjistä toimivat kouluttajina, ja kaksi muuta esiintyjää ovat käyneet koulutusohjelman. Koulutus on tarkoitettu ihmissuhde- ja  terapia-ammattilaisille ja muille kiinnostuneille. Koulutuksen yhteyshenkilönä toimivat pääkouluttajat PsT dos. Eeva Kallio (eevakkallio@pm.me) ja psykologi Tony Dunderfelt (tony.dunderfelt@gmail.com). He vastaavat tarkempiin tiedusteluihin koulutuksesta.

Tietoa Holistisen psykologian täydennyskoulutuksesta: https://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/kurssitarjonta/holistisen-psykologian-taydennyskoulutus/

 


 

11.11.2023
Webinaari

Ihminen on kokonaisuus, vaikka ihmistä tutkitaan tieteellisesti “osina”. Toimimme, tunnemme, ajattelemme kuitenkin aina omasta itsestämme käsin. Kuinka ihminen on psykologisesti ymmärrettävissä kokonaisuutena?

Ihminen on kehollinen, tajunnallinen ja aina jossakin elämäntilanteessa oleva olento. Hän on suhteissa toisiin ja ympäristöönsä. Holistisen psykologian mukaan ihmistä voidaan tarkastella moninäkökulmaisesti subjektiivisesti kokevana, suhteessa toisiin olevana ja objektiivisena oliona, olettamatta että vain yksi näkökulmista olisi toista todempi. Holistinen psykologia tarjoaa ajattelutavan ja näkökulman ihmiseen, joka huomioi ihmisen kokonaisvaltaisesti. Suomalaisista filosofi-psykologi Lauri Rauhala on erityisesti korostanut tällaista ihmiskäsitystä, jonka pitäisi ohjata kaikkea ihmisten kanssa tehtävää työtä.

Kriittisellä korkeakoululla järjestetään Holistisen psykologian täydennyskoulutusohjelma alkaen kevät-kesällä 2023. Koulutus on tarkoitettu kaikille ihmissuhdetyössä toimiville ja muille kiinnostuneille. Tässä  Kriittisen korkeakoulun Viisaus & Sivistys VI -webinaarissa  kuullaan kouluttajan ja kahden aiemman koulutuksen käyneen opiskelijan puheenvuorot siitä, mitä holistinen psykologia voi tarkoittaa.

Webinaari on ilmainen ja avoin kaikille.

Tervetuloa webinaariin tutustumaan Holistiseen psykologiaan kaikki kiinnostuneet!

Ohjelma

Tony Dunderfelt: Henkinen kasvu ihmisen elämänkaaressa – Humanistinen ja eksistentiaalisen kehityspsykologian näkökulma

Vilho Ahola: Kokonaisvaltainen hyvinvointi holististen mallien kautta tarkasteltuna

Essi Aulanko: Ajatuksia kuoleman kasvatuksen mahdollisuuksista

Webinaarin lopuksi on varattu 30 min aikaa keskustelulle, jota varten voit lähettää kysymyksiä ja ajatuksia puhujille.

Seminaarin puheenjohtajan toimii Suomen Akatemian Wisdom in practice-tutkimusryhmän jäsen ja aikuisuuden kehityspsykologisen tutkimuksen dosentti, PsT Eeva K. Kallio.

Ajankohta ja linkki osallistumista varten:

11.11.2023

Tilaisuus on päättynyt.

Katso tallenne täältä: https://youtu.be/SVuE06JsgTU

Webinaari liittyy Kriittisen korkeakoulun Holistisen psykologian koulutusohjelmaan: tilaisuuden puheenjohtaja ja yksi esiintyjistä toimivat kouluttajina, ja kaksi muuta esiintyjää ovat käyneet koulutusohjelman. Koulutus on tarkoitettu ihmissuhde- ja  terapia-ammattilaisille ja muille kiinnostuneille. Koulutuksen yhteyshenkilönä toimivat pääkouluttajat PsT dos. Eeva Kallio (eevakkallio@pm.me) ja psykologi Tony Dunderfelt (tony.dunderfelt@gmail.com). He vastaavat tarkempiin tiedusteluihin koulutuksesta.

Tietoa Holistisen psykologian täydennyskoulutuksesta: https://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/kurssitarjonta/holistisen-psykologian-taydennyskoulutus/

Abstraktit

Tony Dunderfelt: Henkinen kasvu ihmisen elämänkaaressa – Humanistisen ja eksistentialistisen kehityspsykologian näkökulma

Kun tarkastellaan ihmisen elämää kokonaisvaltaisesti, ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihen miten tärkeänä ihmiset pitävät sitä, että elämässä on yksilöllistä tarkoitusta. Merkityksen etsiminen vie aina ihmisen sisäisyyteen ja usein se tapahtuu kriisien kautta. Vaikka jokaisen matka on yksilöllinen niin tällaisissa ihmisenä kasvamisen poluissa on myös yhteneväisyyksiä. Näiden tunteminen auttaa meitä ymmärtämään omaa elämäämme paremmin ja luo hyvän perustan myös terapeuttisen tuen antamiselle muille ihmisille.

 

Vilho Ahola: Kokonaisvaltainen hyvinvointi holististen mallien kautta tarkasteltuna

Ihminen ja todellisuus koostuvat sisäisestä ja ulkoisesta, kehosta ja mielestä, kulttuurista ja yhteiskunnasta. Miten voida hyvin kokonaisvaltaisesti, miten huomioida ja löytää tasapaino kaikkien aspektien osalta?

Amerikkalainen filosofi Ken Wilber on kehittänyt holistisen AQAL-mallin työkaluksi hahmottamaan maailmaa kokonaisvaltaiseksi ja kutsuu lähestymistapaansa integraaliseksi. Suomalainen filosofi ja psykologi Lauri Rauhala kehitti hyvin vastaavan kaltaisen kolmijakoisen mallinsa, jossa ihmisyys jakautuu kehoon, mieleen ja situaatioon. Puheenvuorossa käsitellään kysymystä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista näiden mallien kautta.

 

Essi Aulanko: Ajatuksia kuoleman kasvatuksen mahdollisuuksista

Kuoleman yhtenäiskulttuuri on hajonnut maallistumisen myötä. Vastuu kuoleman kasvatuksesta on siirtynyt yksilön omille harteille. Yhteiskunnassamme on tarve ei-tunnustukselliselle kuoleman kasvatukselle, koska kuoleman kanssa ystävystyminen kypsyttää meitä psykologisesti. On tärkeää tuoda kuolema takaisin tietoisuuteemme osaksi elämää, koska näin voimme kokea kuoleman kasvatuksen hyödyt eläessämme.

Puhujat

Tony Dunderfelt

Psykologi Tony Dunderfelt on yli neljänkymmenen vuoden ajan auttanut suomalaisia ymmärtämään miten ihmisen mieli toimii. Hän on kirjoittanut laajasti ihmisen elämänkaaresta, persoonallisuudesta, vuorovaikutustaidoista, mielen hyvinvoinnista ja parisuhteesta. Hän on erityisesti luonut uutta termistöä, jonka avulla voidaan tarkastella uudella tavalla ihmisen henkistä kasvua ja kehitystä.

Vilho Ahola

Vilho Ahola on työterveyslääkäri, seksologi, joogaopettaja ja terapeutti. Hän on opiskellut Ken Wilberin filosofiaa USA:ssa JFK Universityssä ja tämän mallin kautta kehittänyt osaamistaan ihmisten kokonaisvaltaista auttamisessa koko uransa ajan.

Essi Aulanko

Essi Aulanko on johdon työnohjaaja, organisaatioteatterin tekijä ja joogi, joka suhtautuu uteliaisuudella kuolemaan ja intohimolla hevosteluun.

Järjestäjä: Kriittinen korkeakoulu
Yhteys: info@kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo