Viisaus & sivistys V -webinaari: Filosofinen praktiikka

Tallenne julkaistu!

 

Mitä on filosofinen praktiikka? 

Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/jXfSATNibww

Filosofia tunnetaan akateemisena keskusteluna ja kirjoittamisena teoreettisista aiheista. Historiallisesti filosofialla on myös käytännöllinen perinne toimintana tai tekemisenä ja tukemisena. Webinaarissa tutustutaan tunnettuun järjestäytyneen käytännöllisen filosofian toiminnan muotoon, filosofiseen praktiikkaan.

Filosofisen praktiikan käytännöllisyys tarkoittaa mm. syventymistä keskustelutaitoihin ja maailmankuviin, arvoihin sekä etiikkaan elämää ja toimintaa ohjaavina näkemyksinä. Praktiikka on mm. myös keskustelujen järjestämistä yhteisöissä (esim. filocafé ja sokraattinen dialogi) ja yksilöllisellä tasolla filosofin vastaanotolla. Praktiikan toiminta harjoittaa mukanaolevien em. taitoja, jotka ovat hyödyllisiä ja tärkeitä niin työelämässä, monenlaisissa kanssakäymisissä kuin henkilökohtaisten kysymysten ja valintojen pohdinnassakin.

Filosofisen praktiikan taitoja soveltavat mm. opettajat, toimittajat, kirjailijat, valmentajat ja filosofit sekä terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaiset.

 

Webinaarissa puhuvat:

Heikki Vuorila FM, on filosofi ja filosofian praktikko sekä filosofisen antropologian (ml. hermeneuttinen ihmistieteen filosofia), eksistentiaalisen fenomenologian sekä maailmankuvan ja filosofisen ihmiskäsityksen asiantuntija. Hän on opettanut pitkään filosofisen praktiikan toimintamuotoja (sokraattinen dialogi ja filosofin vastaanotto) etenkin vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Pia Houni teatteritaiteen tohtori, dosentti, filosofian praktikko ja kirjailija. Houni on toiminut filosofisen praktiikan koulutuksen vastuuopettajana vuodesta 2011.

Elli Akrén-Ebbe FM, on filosofi ja psykoterapeutti (VET). Hän oli perustamassa Filosofisen praktiikan koulutusta vuonna 2008. Tällä hetkellä hän viimeistelee kirjaa Tiedostamattoman filosofiasta, joka ilmestyy syksyllä 2023.

Tilaisuuden juontaa Piia Koivumäki YTM, filosofian tohtorikoulutettava (JyU) Jyväskylän Kriittiseltä korkeakoululta.

 

Ohjelma:

13.00 Alkusanat (Piia Koivumäki)

13.10 Miksi harjoittaa filosofista praktiikkaa? (Pia Houni)

13.55 Demarkaatio-ongelma: filosofiaa vai psykoterapiaa? (Elli Akrén-Ebbe)

14.40 Keskustelua ja kysymyksiä molempia esityksiä koskien

15.00 Filosofian praktikon oma kontemplatiivinen asenne Ran Lahavin mukaan (Heikki Vuorila)

15.45 Keskustelua ja kysymyksiä

 

Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/jXfSATNibww

Tervetuloa Viisaus & Sivistys V -webinaariin!

Voit tutustua aiheeseen lähemmin lukemalla alta Filosofisen praktiikan koulutusohjelmasta tai syventyä aiheeseen Pia Hounin ja Perttu Salovaaran kirjan Filosofi tavattavissa: ajatuksia filosofisesta elämästä (2014. Tampere: Niin & näin) parissa.

Filosofisen praktiikan koulutusohjelmasta, sen sisällöistä, opettajista ja aikatauluista, voit lukea tarkemmin täältä: https://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/kurssitarjonta/filosofisen-praktiikan-koulutusohjelma/

Elli Akrén-Ebben tekstin Filosofisen praktiikan ja psykoterapian eroista ja yhtäläisyyksistä voit lukea Ratkesin sivuilta TÄÄLTÄ.

Järjestäjä: Jyväskylän Kriittinen korkeakoulu

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo