Kohti ekosivistystä

Miksi puhe sivistyksestä on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi, siitä keskustelemme eri teemojen kautta Sivistysremontti-podcastissa. Mitä pitäisi rakentaa ja mitä purkaa, sitä pohtimassa vieraiden kanssa Annamari Huovinen ja Maija Töyry.

Sarjan on tuottanut Mediakollektiivi yhteistyössä Kriittisen korkeakoulun ja Keskustakirjasto Oodin kanssa. Sarjan julkaisevat yhteistyössä Kansanvalistusseuran Ainamedia ja Katsaus-verkkojulkaisu.

Sivistyskeskustelussa on tarpeen käsitellä ympäristökysymyksiä ja ilmasto-ongelmia mutta pitää yllä myös toivoa. Pohdimme Sivistysremontti-podcast-sarjan viimeisessä jaksossa, mitä tarkoitetaan ekosivistyksellä tai ekososiaalisella sivistyksellä. Kaipaako perinteinen, yksilökeskeinen sivistysajattelu rinnalleen yhteisöllisyyttä? Olemmeko valmiit luopumaan tieteen ja kehitysajattelun ihmiskeskeisyydestä, kuten posthumanistit ehdottavat?

Keskustelijat: Maj ja Tor Nesslingin säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola ja Suomen ympäristökeskuksen professori Mikael Hildén.

Edellinen artikkeli
Sivistynyttä talouspolitiikkaa
Seuraava artikkeli
Monikulttuurinen ja moniääninen sivistys