Filosofisen praktiikan koulutusohjelma

26.8.2023 – 2.11.2024 – Hae 1.8.2023 mennessä!

 

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen sisällöt

Koulutuksen opettajat

Mitä on filosofinen praktiikka?

Kokemuksia ja esimerkkejä koulutuksen sovellettavuudesta

Hakuohjeet

Haluatko laajentaa ammatillista osaamistasi filosofisella otteella?

Filosofisen praktiikan koulutus sopii useiden ammattialojen toimijoille, kuten opettajille, terveydenhuoltoalan ammattilaisille tai filosofian maisteritutkinnon suorittaneille. Muuttuva työelämä ja yhteiskunta vaativat yksilöltä yhä enemmän valmiuksia itsenäiseen, eettisesti kestävään päätöksentekoon sekä rakentavaan dialogiin. Näiden valmiuksien taustalla ovat keskeisesti kriittinen ajattelu, dialogitaidot sekä hyvä itsetuntemus.

Filosofisen praktiikan koulutusohjelma on 1,5 vuotta kestävä kokonaisuus, jossa näitä taitoja opiskellaan filosofisten käytäntöjen ja harjoitusten kautta. Koulutuksessa painottuu käytännön harjoittelu, jota tuetaan teoriaopinnoilla. Keskiössä ovat sokraattinen dialogi ja filosofin vastaanotto.

Kriittinen korkeakoulu on tarjonnut filosofisen praktiikan koulutusta vuodesta 2009. Koulutuksen käyneet ovat mm. opettajia, toimittajia, kirjailijoita, valmentajia, filosofeja sekä terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisia. Koulutus pohjautuu filosofisen praktiikan kansainvälisesti tunnettuihin menetelmiin harjoittaa ja edistää filosofista työskentelyä, ajattelua ja elämäntapaa arjen erilaisissa yhteyksissä.

Filosofian harjoittamisen muotoja ovat muun muassa sokraattinen dialogi, filocafé, filosofiaa lapsille, filosofin vastaanotto, blogi- ja nettikirjoittelu, yritysfilosofia ja bisnesetiikka, alaan liittyvien kirjojen julkaiseminen, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Filosofisen praktiikan lähestymistapaa hyödynnetään maailmalla esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa, työyhteisöissä ja yritysmaailmassa.

Koulutus alkaa elokuussa 2023 ja päättyy marraskuussa 2024. Opetus rakentuu lähiopetusviikonlopuista, lukupiireistä Zoomissa (etänä) ja itsenäisen työskentelyn jaksoista. Lähiopetusta koulutukseen kuuluu noin 150 oppitunnin verran, ja kokonaisuutena koulutuksen laajuus vastaa noin 40 opintopistettä. Vastaavana kouluttajana toimii TeT, dos Pia Houni.

Koulutus järjestetään Helsingin keskustassa, tarkemmat tiedot annetaan koulutuksen alkaessa.

Koulutuksen hinta on 2300 euroa (mahdollisuus maksaa kuukausierissä).

Hakuohjeet Filosofisen praktiikan koulutusohjelmaan

Lähetä Kriittiselle korkeakoululle vapaamuotoinen hakemus 1.8.2023 mennessä. Kirjoita vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa kerrot kuka olet ja miksi olet kiinnostunut filosofisen praktiikan koulutuksesta. Kerro myös, miten arvioit koulutuksen täydentävän nykyistä koulutustasi, filosofian osaamistasi ja ammatillisuuttasi. Liitä hakemukseen lyhyt ansioluettelo, josta käy ilmi opiskelu- ja työhistoria.

Hakemukset osoitteeseen: info@kriittinenkorkeakoulu.fi tai paperisena osoitteeseen: Kriittinen korkeakoulu, Filosofisen praktiikan koulutus, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki.

Lisätietoja:

040 734 7293 / pia.houni@tuni.fi Pia Houni

Hakemuksen lähettämisestä ja yleisistä käytännöistä voit kysyä myös Kriittisen korkeakoulun toimistolta (040 552 5959, ma-to klo 12-14, info@kriittinenkorkeakoulu.fi)

Saat tiedon valinnasta sähköpostitse viimeistään 7.8.2022. Ilmoitamme erikseen myös heille, joita ei valita koulutukseen mukaan.

Yhteistyössä Opintokeskus Sivis.

 

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo