Filosofisen praktiikan koulutus

Haluatko laajentaa ammatillista osaamistasi filosofisella otteella? Filosofisen praktiikan koulutus sopii useiden ammattialojen toimijoille, kuten opettajille, terveydenhuoltoalan ammattilaisille, filosofin maisteritutkinnon suorittaneille. Muuttuva työelämä ja yhteiskunta vaativat yksilöltä yhä enemmän valmiuksia itsenäiseen, eettisesti kestävään päätöksentekoon sekä rakentavaan dialogiin. Näiden valmiuksien taustalla ovat keskeisesti kriittinen ajattelu, dialogitaidot sekä hyvä itsetuntemus

Valikko